KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
SEMAHAT ARSEL HEMŞİRELİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SANERC) ve DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ

DİYABET HEMŞİRELİĞİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

AMAÇ

Bu kursun amacı; diyabetli bireylerin tanılanması, tedavisi, bakımı ve izlenmesinde sağlık ekibi içinde profesyonel rol ve sorumluluk alabilen; diyabetli bireyi, ailesini ve çevresindeki bireyleri hastalığın yönetimi konusunda eğitebilen yetkin hemşireler yetiştirmektir.

 

HEDEFLER

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:
• Rol ve sorumluluklarını, diyabet alanında yeterli ve yetkili olmanın önemini öğrenir.
• Diyabetin dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu ve önemini kavrar.
• Diyabetin belirti-bulguları ile tanı yöntemlerini öğrenir ve bunları yorumlayabilir.
• Diyabette tıbbi beslenme tedavisi, fiziksel aktivite ve egzersiz, oral antidiyabetik tedavisi, insülin tedavisi, diyabette kendi kendine izlem, diyabetin akut ve kronik komplikasyonları, diyabetin sosyal yönü, genel sağlık önerileri, diyabetik ayak, gebelik diyabeti, diyabetik anne ile çocuğunun ve çocuk-adölesan diyabetlinin bakımını öğrenerek, diyabetli ve yakınlarının sağlık bakım gereksinimlerini belirleyebilir ve bunları öncelik sırasına koyarak bakımı planlayabilir. 
• Diyabetli bireylerde oluşan acil durumlarda karar verme ve gerekli girişimlerde bulunma becerileri gelişir. 
• Diyabet eğitimi ve danışmanlığı ile ilgili bilgi ve becerileri gelişir; diyabetli bireylere, yakınlarına, hemşire meslektaşlarına ve diğer çalışanlara rehberlik etmeyi öğrenir.
• Sağlıklı bireylerin ve toplumun diyabetten korunmasının önemini fark eder ve bunun için uygun stratejileri öğrenir.
• İletişim becerilerini geliştirerek, diyabetli ve yakınları ile doğru iletişim kurmayı öğrenir. 
• Diyabetli bireylerin bakımında, ekip anlayışını benimseyerek ekip içi doğru iletişim kurmayı öğrenir.
• Gözlem ve araştırma yeteneği gelişir. 
• Diyabet ile ilgili gelişmeleri ve bilgi kaynaklarını izlemeyi öğrenir.
 

EĞİTİM SÜRESİ

Kurs süresi;  toplam 5 hafta, 200 saattir (25 iş günü); 120 saati kuramsal eğitim, 80 saati beceri laboratuarında uygulama, klinik uygulama ve danışmanlar eşliğinde yapılan vaka tartışmalarından oluşur.
Klinik uyguma İstanbul içi veya dışında, referans diyabet merkezlerinde yapılır.
Ayrıca kurs kapsamında; “Fiziksel Değerlendirme / Hasta Tanılama Kursu” verilir.
Kurs programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen bu sayfanın sonunda yer alan iletişim bilgilerinden kurs koordinatörümüze ulaşınız!
 

EĞİTİMCİLER

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu SANERC Eğitimcileri, Diyabet Hemşireliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve konusunda uzman misafir eğitimciler görev almaktadır.
Eğitimciler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen "Ekibimiz" sayfamızı ziyaret ediniz.

 

EĞİTİM YÖNTEMLERİ

Konuların sözlü anlatımı ve sunumu
Katılımcı ve eğitimcinin soru – cevaplarının tartışılması
Uygulamaları göstererek yaptırma - demonstrasyon (Beceri laboratuarında uygulama; maket)
Vaka inceleme
Senaryo yazma ve rol yapma
Grup tartışmaları
Klinik uygulama (Klinik ortamda vaka izleme – hazırlama, vaka tartışma ve demonstrasyon)

 

KURS DOKÜMANLARI

Kurs dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir.
Kurs dokümanları kursun başladığı gün katılımcılara verilir.
 

BAŞARI KRİTERLERİ

Programın başında, eğitim sürecinde ve sonunda yazılı değerlendirme (sınav) yapılır.
Katılımcılar:
• Kuramsal ve  pratik eğitimin tamamına katılmış olmalı;
• Yazılı sınavların ortalaması 100 üzerinden en az 75 olmalı;
• Beceri uygulamalarında, vaka çalışmalarında başarılı olmalı;
• Klinikteki uygulamalarda başarılı olmalı;
• Fiziksel Değerlendirme / Hasta Tanılama Kursu yazılı sınavından 80 almalı ve beceri uygulamada yeterli olmalıdır.
• Kursta devam zorunluluğu vardır. 
 

VERİLECEK BELGE ve GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kurs sonunda başarılı olan katılımcıya “Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı Sertifikası” verilir.
Kurs süresi ve kursta yer alan konular belirtilir.
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Direktörü, SANERC Direktörü ve Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı tarafından imzalanır.
 
Ayrıca “Diyabet Hemşireliği Temel Eğitim Programı” kapsamında yer alan “Fiziksel Değerlendirme / Hasta Tanılama Başarı Belgesi” verilir.

 

KİMLER KATILABİLİR ?

Bu kursa; tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarındaki diyabet polikliniği/servislerinde çalışan/çalışacak olan hemşirelik bölümünden lisans mezunu hemşireler katılabilir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI ve İSTENİLEN BELGELER

Katılımcıların;
• Bu alanda çalışmaya istekli ve gönüllü olması;
• Hemşirelikte en az lisans mezunu olması;
• Okul mezuniyet belgesi/diplomasının fotokopisi (kurs kayıt bölümüne gönderiniz);
• Klinik alanda en az 2 yıl çalışmış olması;
• Kurs sonrasında diyabetlilerle çalışabileceğine dair yöneticisinden yazılı taahhüt almış olması (kurs kayıt bölümüne gönderiniz);
• Katılım için gerekli olan kayıt işlemlerini yaptırması gerekir.
 

KATILIMCI SAYISI

30 kişi ile sınırlıdır. 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adres : Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
Güzelbahçe Sokak, No: 20, 34365 - Nişantaşı / İSTANBUL
Tel : 0 212 311 26 40
Fax : 0 212 311 26 38
E-mail : tmitrani@ku.edu.tr
Web Sitesi : http://sanerc.ku.edu.tr

 

KAYIT  İÇİN KATILIMCILARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

Başvuru formunun temin edilmesi: Formu buradan temin edebilirsiniz>>
Başvuru formunun doldurulması ve gönderilmesi: Formu elektronik ortamda doldurarak tmitrani@ku.edu.trBu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır  adresine gönderiniz.
Başvurunun Kabulü: Kursa kabul edildiğinize dair bilgi size iletilecektir. Bunun için kurs kayıt bölümü ile görüşünüz.
Kurs ücretinin yatırılması: Kurs kabul bilgisi alındıktan sonra kesin kayıt için aşağıda belirtilen hesap numarasına kurs ücretini yatırınız.
Faturanın katılımcı/firmaya teslim edilmesi: Faturanın katılımcı/firmaya teslim edilmesi için fatura üzerine yazılacak adres ve faturanın gönderileceği adresi “Katılımcı Bilgi Formu”nda lütfen ayrı ayrı belirtiniz.

 

KURS ÜCRETİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

Kurs ücreti: 2.700 TL olup ödeme doğrudan aşağıdaki hesap numarasına yapılabilir. Ödemenin, fatura istenen kişi ya da kuruluş tarafından yapılması gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen kayıt bölümü ile görüşünüz.  
Banka: Yapı Kredi Bankası
Hesap Adı/Şube: Vehbi Koç Vakfı, Koç Üniversitesi Şubesi-938
IBAN No: TR76 0006 7010 0000 0089 9259 75

 

KONAKLAMA

Konaklama katılımcının kendisine aittir. SANERC’e yakın olası konaklama yerleri yönünden kayıt bölümü ile görüşünüz.

 

KURS YERİ ve ULAŞIM

Kurs Yeri: SANERC
Ulaşım: SANERC’e ulaşım için lütfen "İletişim" sayfamızı ziyaret ediniz.

 

KURSUN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE İLK GÜN ORYANTASYONU

 

Tüm Kurs Tarihleri için>>

İlk gün oryantasyonu: Kursun başladığı gün katılımcılara kurs içeriği, sınavlar, eğitimciler, uygulama alanları, bina, yemekhane, yemek saatleri, dinlenme saatleri, kütüphane kullanımı konularında bilgi verilir.

 

KURS KAYIT BÖLÜMÜ

 

SANERC İdari Asistanı: Tuna Mitrani

e-posta : tmitrani@ku.edu.tr
Tel : 0 212 311 26 40
Fax : 0 212 311 26 38

 

 

YASAL UYARI:
Çıkar Çatışmaları:
 Hiçbir SANERC öğretim üyesinin bu kursla ilişkili çıkarı ya da finansal bağlantısı yoktur.
Ticari Destek: Bu kurs SANERC’in kendi kaynakları ile finanse edilmekte olup, kurs için herhangi bir ticari destek aranmamaktadır.
Ürünlerin Desteklenmesi: Resmi olarak onaylanmış ürün/eğitimler dışında, herhangi bir ürün/eğitim faaliyeti desteklenmez.