Dünyada her alanda gözlenen değişim ve gelişmeler doğal olarak sağlık bakımına ve hemşireliğe yansımaktadır. Hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve hasta bakım sürecinde etkili bir rol üstlenmiş olan hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamaların sürekli güncellenmesinin önemi giderek artmaktadır.

SANERC, sağlık hizmetlerinde kaliteli ve güvenli hasta bakımının verilebilmesi için, mezun hemşirelerin ve diğer sağlık ekibi üyelerinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Kurumumuz;

  • Sürekli eğitim, araştırma ve profesyonel uygulama danışmanlığı yoluyla Türk toplumunun sağlığını geliştirmeye katkıda bulunmak için kurulduğundan beri öncü olmuştur ve bugün de öncülüğünü sürdürmektedir.
  • Uluslararası standartlara sahip ve uzmanlık alanında güncelliğini koruyan Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu garantisi ile sürekli eğitimlerin etkinliğini en üst düzeye çıkarmaktadır.
  • Eğitimlerini sürekli gözden geçirerek, stratejik yönlerin ışığında uygun kaynaklarla profesyonel hemşireliğin ihtiyaçlarına göre yenilenmeyi üstlenmiştir.
  • Rehberlerde yaygın olan kanıta dayalı en iyi uygulamaların tercüme edilmesi de dahil olmak üzere eğitim kaynaklarını geliştirerek yayınlamaktadır.

Verdiğimiz eğitimler;

  • Mezuniyet sonrası, hemşirelikte özel alan / dallara yönelik geliştirilmiş sertifikalı kurs programları
  • Profesyonel gelişimi ve sürekli eğitimi destekleyen sertifikalı kurs programları
  • Mesleki gelişimi destekleyen kongre, sempozyum,  seminer programları
  • Sağlık kuruluşlarında çalışan hemşirelerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen eğitim programları

Programlar, eğitim ihtiyaçlarını belirleyen anket sonuçlarına göre geliştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim içerikleri her yıl güncellenmektedir. Tüm bu çalışmalar uluslararası standartlara göre ve John Hopkins Hemşirelik Eğitim Merkezi model alınarak yapılmaktadır.  

Zaman zaman kurumların talepleri doğrultusunda, yeterli katılımcı sağlandığı takdirde kurumlara özel eğitimler de verilebilmektedir.