Çağla Konat

SANERC İdari Asistanı

Dr. Öğretim Üyesi Seda Karakaya

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Dr. Öğretim Üyesi Remziye Semerci

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Doktora eğitimini 2021 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, pediatrik onkoloji hastalarında kemoterapiye bağlı oluşan bulantı ve kusmanın yönetiminde interaktif mobil aplikasyon kullanımının etkisi konusunda tamamlamıştır. 2016 yılında IRCCS Istituto Giannina Gaslini-Italy / Pediatric Oncology kliniğinde ve 2019 yılında Great Ormond Street Hospital for Children, London England Pediatric Oncology kliniğinde […]

Buse Ürüm

Eğitim Planlama Uzman Yardımcısı

Prof. Dr. Gülcan Bağçivan

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Doktora eğitimini 2012 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Onkoloji Hemşireliği alanında tamamlamıştır. Ayrıca, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Lisansüstü programında Epidemiyoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015-2017 yılları arasında University of Alabama at Birmingham, Hemşirelik Fakültesi ve Palyatif Bakım Merkezinde  doktora sonrası araştırmacı olacak bulunmuş, eğitim […]

Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Sevilay Şenol Çelik, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olup yüksek lisans ve doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik programından aldı. Çelik, 1988-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi kalp damar ve göğüs cerrahisi yoğun bakım ünitesinde hemşire, 1992-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Çelik, […]

Prof. Dr. Ayşe Beşer

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Kafiye Eroğlu

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

1986 yılında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1989 yılına kadar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümde hemşire olarak çalışmıştır. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik yüksekokuluna araştırma görevlisi olarak başlamış tüm akademik dercelerini aynı üniversiteden almıştır.  Dr. Eroğlu, 1989’da yüksek lisans, 1995 yılında Doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum Kadın Sağlığı Hemşireliği Anabilim […]