Dr. Öğretim Üyesi Remziye Semerci

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Doktora eğitimini 2021 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, pediatrik onkoloji hastalarında kemoterapiye bağlı oluşan bulantı ve kusmanın yönetiminde interaktif mobil aplikasyon kullanımının etkisi konusunda tamamlamıştır. 2016 yılında IRCCS Istituto Giannina Gaslini-Italy / Pediatric Oncology kliniğinde ve 2019 yılında Great Ormond Street Hospital for Children, London England Pediatric Oncology kliniğinde gözlemci olarak bulunmuştur. Doktora eğitiminde sonra 2022 yılından itibaren Koç Üniversitesi hemşirelik fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Dr. Remziye Semerci 2016yılından itibaren Onkoloji Hemşireliği Derneği, Pediatrik Onkoloji Çalışma Komisyonunda Sekreter olarak görev yapmaktır. 2021 yılından itibaren European Oncology Nursing Society – Young Cancer Nurses grubunda Türkiye’yi temsil etmektedir.2022 yılından itibaren de International Society of Paediatric Oncology, Nursing Working Group üye olarak çalışmalarına devam etmektedir.