Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC)

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü

Davutpaşa Cad. No: 4 Topkapı

34010 İstanbul Türkiye

E-posta: sanerc@ku.edu.tr

Telefon: +90 212 311 26 40/03