SANERC 25 Years Book

Hemşirelik mesleğine yeni bir soluk getiren SANERC’in

HEMŞİRELİĞE ADANAN 25 YILI

SANERC’in gelişim serüvenini binlerce yaşamda yarattığı etkiyle harmanlayarak sunan ‘SANERC: Hemşireliğe Adanan 25 Yıl’, merkezin hedeflerinin günümüze nasıl taşındığına mercek tutuyor. SANERC’in serüveni akarken merkezin yarattığı etkinin dalga dalga yayılmasını sağlayan tüm paydaşlar, 1990’lı yılların başından bugüne ve bugünden geleceğe uzanan hikayenin anlatıcıları oluyorlar.

Sağlık sektörünün teknolojinin hızı doğrultusunda gelişmesiyle birlikte hem hasta bakımında hem de hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde önemli bir rol üstlenen hemşirelerin, mesleki bilgi ve becerileri her geçen gün daha da artıyor. Henüz 1990’lı yılların başında mevcut koşulların yetersizliğini ve hemşirelik bakımının iyileştirilmesi gerektiğini göz önünde bulunduran Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, halkın daha kaliteli bakım alması için harekete geçti ve Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (Semahat Arsel Nursing Education and Research Center/SANERC) kuruldu.

“SANERC: Hemşireliğe Adanan 25 Yıl”, işte bu başlangıçtan günümüze ulaşan SANERC’in gelişim serüvenini binlerce yaşamda yarattığı etkiyle bir harman haline getirerek anlatıyor. Merkezin; kurslar aracılığıyla hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye, hemşirelerin bilgilerini güncel tutmaları ve araştırmalarında kullanmaları için kütüphane oluşturmaya, hemşirelik alanında araştırma faaliyetlerini desteklemeye odaklanan hedeflerinin günümüze nasıl taşındığına mercek tutuyor.

SANERC’in kurucusu Semahat Arsel’in merkezin geride bıraktığı çeyrek asra dair görüşleri kitapta şu şekilde yer alıyor: “SANERC, Türkiye’ye büyük bir yenilik, hemşirelik mesleğine yeni bir nefes getirdi. Yoğun bakım ve diğer sertifika programlarıyla pek çok kuruma rol model ve ilham kaynağı oldu. Hemşirelik sorunlarına sahip çıkan ve çözüm arayan kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak hemşirelik yasa ve yönetmeliklerinin yenilenmesi için mücadele etti. Eğitim, araştırma, kitap, dergi faaliyetleriyle hasta bakımının gelişmesine katkı sağladı. SANERC olarak biz görevimizi yaptık. Umarım bundan sonrası için yeni teknolojilerden yararlanarak İstanbul dışındaki, eğitim almak isteyen hemşirelere özellikle Doğu bölgelerine daha çok ulaşabiliriz.”

Kurulduğu ilk günden itibaren başrolde yer alarak SANERC’in en önemli maddi destekçilerinden biri olan Vehbi Koç Vakfı’nın Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise, “Kurulduğu andan itibaren, Vehbi Koç Vakfı sürekli yanında olduğu için şanslı addedebileceğimiz SANERC; yayınlarıyla, verdiği eğitimlerle, vakfın desteğini çok iyi bir şekilde kullanarak hatta kaynak yaratarak gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilginç bir model. Vehbi Koç Vakfı olarak SANERC’e verdiğimiz bu desteği umarım her zaman sürdürürüz.” sözleriyle hem de vakfın sunduğu desteğin hem de merkezin önemini hatırlatıyor.

Kitabın konukları bu kadarla sınırlı kalmıyor tabii. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran S. İnan, SANERC’i “Koç Üniversitesi’nin ‘mükemmeliyet merkezi’ olma hedefi doğrultusunda ‘mükemmel bir hemşirelik eğitim ve araştırma merkezi’ olmak için çalışmalarını durmaksızın sürdüren” bir merkez olarak tanımlıyor. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayişe Karadağ da, “Kuruluşundan günümüze çok sayıda hemşirenin ve sağlık profesyonelinin eğitim aldığı SANERC’in eğitim aracılığıyla bireyler, kurumlar ve toplum üzerinde oluşturduğu etkiler”e dikkat çekiyor. SANERC’in serüveni akarken merkezin kuruluşunda yer alanlar, merkezle gönül bağı kurarak hizmet vermiş yönetici ve eğitimciler, merkezden kurs almış hemşireler ve onların birlikte çalıştıkları hekim ve yöneticiler, kısacası SANERC’in etkisinin dalga dalga yayılmasını sağlayan tüm paydaşlar ilk günden bugüne uzanan hikayenin anlatıcıları oluyorlar.

SANERC’te yürütülen faaliyetlerin etkisini ortaya koyan “SANERC: Hemşireliğe Adanan 25 Yıl”, çeyrek asrı geride bırakan merkezin Türkiye’de halkın daha kaliteli bakım almasına katkı sağlamak hedefinden bugüne uzanan ve hemşirelik mesleğinde bir mihenk taşı haline gelerek hep daha iyisine ulaşmak için çalışmalarını durmaksızın sürdürdüğünün altını çizerek sonlanıyor. SANERC ise “Öğren, araştır, paylaş, fark yarat” ilkesi doğrultusunda Türkiye’de hemşireliğe sağlayacağı katkıları daha artırmak için başarı serüvenini var gücüyle devam ettiriyor.

SANERC 25. YIL KİTABI’na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hemşirelik mesleğine adanmış 25 yıllık başarı öyküsünü keyifle okumanız dileğiyle.

SANERC 25. YIL KİTABI