Asst. Prof. Emine Türkmen

SCHOOL OF NURSING FACULTY MEMBER, SANERC DIRECTOR – MEMBER OF SANERC EXECUTIVE COUNCIL

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda 1984 yılında lisans eğitimini tamamlayan Emine Türkmen, 1987 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora  eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde 1984-1990 yılları arasında Servis-Yoğun Bakım Klinik Hemşiresi ve Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi, 1990-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi, 1995-2003 yılları arasında Vehbi Koç Vakfı (VKV) Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve (VKV) Amerikan Hastanesi’nde Eğitim ve Araştırma Hemşiresi olarak çalışmıştır. 2004 yılından bu yana Koç Üniversitesi Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup 2004-2009 yılları arasında SANERC’in Müdürlüğünü yürütmüştür. Yoğun bakım hemşireliği, temel ve ileri yaşam desteği, temel ve ileri elektrokardiyografi, hemşirelik hizmetleri yönetimi, hasta güvenliği ve  kalite geliştirme konularında çok sayıda kursa katılmıştır. 1992 yılından bu yana SANERC’de yürütülen çok sayıda kursta eğitimci olarak görev almıştır. SANERC’in sürekli eğitim merkezi olarak ANCC tarafından ilk (2008-2009) ve yeniden (2014-2015) akreditasyonun sağlanmasında yoğun emek vermiştir. Kasım 2016’dan bu yana SANERC’in Müdürlük görevini tekrar üstlenen Emine Türkmen, son yıllardaki eğitim ve araştırmalarını hemşirelikte yönetim, hemşirelikte insan gücü planlama, hemşire-hasta çıktılarının izlemi,  hasta güvenliği, yoğun bakım hemşireliği uygulama ve yönetim standartları ile hemşirelik eğitiminde akreditasyon konularında yürütmektedir.