Kısa Süreli Kurslar

Pediatrik Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu

Bu kursun amacı, palyatif bakım veren pediatri hemşirelerinin palyatif bakıma yönelik kanıt temelli en iyi uygulamaları öğrenmesini sağlamak ve yaşamı tehdit eden hastalığı olan çocuk/ailesinin bakım kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim Hemşireliği Eğitimi

Bu programın amacı, klinikte eğitim hemşiresi olarak çalışan ya da çalışacak olan, hemşirelikte lisans mezunu hemşirelere yetişkin eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Hemşirelikte İnsan Gücü Planlama Kursu

Bu programın amacı, hemşirelik hizmetlerinin kaliteli ve güvenli sunulmasını sağlamak üzere yönetici hemşirelerin,  hemşire insan gücü planlama ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu

Bu programın amacı, hemşirelerin palyatif bakım konusunda farkındalığını, bilgi ve becerilerini arttırmak, dolayısı ile palyatif bakım gereksinimi olan hastaların yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Temel Elektrokardiyografi Kursu

Bu programın amacı, sağlık profesyonellerine EKG ile ilgili temel düzeyde bilgi kazandırmanın yanı sıra EKG’nin sistematik olarak analiz edilmesi, sinüs ritmi ve ileti bozukluklarının tanılanması, nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Temel Yaşam Desteği Kursu

Bu eğitim programının amacı, sağlık ekibi üyelerine temel yaşam desteği konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Yara Bakımı Kursu

Bu programın amacı, kronik yarası olan hastalara etkin ve güvenli yara bakımı vermek üzere, sağlık profesyonellerinin kanıt temelli uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Simülasyon Eğitimi Kursu

Bu kursun amacı, öğretim elemanlarının, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin simülasyon eğitim ve öğretim stratejisini etkili kullanabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve simülasyonların başarılı uygulanmasına katkıda bulunmaktır.