Kısa Süreli Kurslar

Gerontoloji Hemşireliği Kursu

Bu programın amacı, koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle yaşlı bireyin fiziksel, ekonomik, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan; kuramsal ve kanıta dayalı bilgileri kullanarak, yaşlı ve ailesine sağlık hizmeti veren; koruyucu sağlık hizmetleri konusunda toplum sağlığına duyarlı olan; insan hakları ve onuruna saygı gösterip mevzuat, mesleki değerler ve etik ilkelere uygun davranma becerilerine sahip olan gerontoloji hemşireleri yetiştirmektir.

Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı

Bu programın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin yoğun bakım hastalarına güvenli ve nitelikli tedavi ve bakım sunmalarını sağlamak üzere farkındalıklarını artırmak ve bilgilerini güncellemektedir.

Temel Düzey Onkoloji Hemşireliği Kursu

Bu kursun amacı, onkoloji alanında çalışan/çalışacak hemşirelerin kanser tanı, tedavi ve bakım süreçlerine ilişkin kanıt temelli güncel bilgileri öğrenmesini sağlamak ve kanser hasta/ailesinin bakım kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Sistematik Derleme Ve Meta-Analiz Kursu

Bu kursun amacı, katılımcıların uluslararası yazım standardizasyonlarına uygun biçimde sistematik derleme ve meta-analiz yapma ve yayıma hazırlama konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Yönetici Hemşire Geliştirme Kursu

Bu kursun amacı, farklı düzeyde yönetici hemşire rolünü üstlenen hemşirelerin, etkin hasta-hemşire-sistem çıktılarına ulaşmak için yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Cinsel Sağlığı Değerlendirme Kursu

Bu kursun amacı; hemşirelerin bakım verdikleri bireylerin/hastaların cinsellikle ilgili bilgi ve danışmanlık gereksinimlerini sistematik bir şekilde değerlendirebilmek ve uygun girişimde bulunabilmek için bilgi-becerilerini geliştirmelerine ve bireylerin/hastaların bütüncül ve kaliteli bakım almasına katkıda bulunmaktır.

Pediatrik Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu

Bu kursun amacı, palyatif bakım veren pediatri hemşirelerinin palyatif bakıma yönelik kanıt temelli en iyi uygulamaları öğrenmesini sağlamak ve yaşamı tehdit eden hastalığı olan çocuk/ailesinin bakım kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim Hemşireliği Eğitimi

Bu programın amacı, klinikte eğitim hemşiresi olarak çalışan ya da çalışacak olan, hemşirelikte lisans mezunu hemşirelere yetişkin eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Hemşirelikte İnsan Gücü Planlama Kursu

Bu programın amacı, hemşirelik hizmetlerinin kaliteli ve güvenli sunulmasını sağlamak üzere yönetici hemşirelerin,  hemşire insan gücü planlama ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu

Bu programın amacı, hemşirelerin palyatif bakım konusunda farkındalığını, bilgi ve becerilerini arttırmak, dolayısı ile palyatif bakım gereksinimi olan hastaların yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Temel Elektrokardiyografi Kursu

Bu programın amacı, sağlık profesyonellerine EKG ile ilgili temel düzeyde bilgi kazandırmanın yanı sıra EKG’nin sistematik olarak analiz edilmesi, sinüs ritmi ve ileti bozukluklarının tanılanması, nedenleri ve tedavisi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Temel Yaşam Desteği Kursu

Bu eğitim programının amacı, sağlık ekibi üyelerine temel yaşam desteği konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Yara Bakımı Kursu

Bu programın amacı, kronik yarası olan hastalara etkin ve güvenli yara bakımı vermek üzere, sağlık profesyonellerinin kanıt temelli uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Simülasyon Eğitimi Kursu

Bu kursun amacı, öğretim elemanlarının, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin simülasyon eğitim ve öğretim stratejisini etkili kullanabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve simülasyonların başarılı uygulanmasına katkıda bulunmaktır.