Temel Düzey Onkoloji Hemşireliği Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı, onkoloji alanında çalışan/çalışacak hemşirelerin kanser tanı, tedavi ve bakım süreçlerine ilişkin kanıt temelli güncel bilgileri öğrenmesini sağlamak ve kanser hasta/ailesinin bakım kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Onkoloji hemşirelerinin rol ve sorumluluklarını kavrar.

Onkoloji hemşireliğine ilişin kavramları tartışır.

Kanser tanı ve tedavilerine yönelik güncel uygulamaları bilir.

Onkoloji alanında kullanılan ilaçların güvenli hazırlama ve uygulama ilkelerini kavrar.

Kanser tedavilerine bağlı yaşanan yan etkileri ve ağrıyı doğru tanımlar.

Kanser tedavilerine bağlı yaşanan yan etkiler ve ağrı yönetimine ilişkin güncel kanıtları kullanarak bakımı planlar.

Kanser hastalarının beslenme sorunlarını doğru tanımlar ve bu sorunların çözümüne yönelik  güncel yaklaşımları hasta bakım planına dahil eder.

Kanser hastalarında acil durumları doğru tanımlar ve güncel yaklaşımları bilir ve bakımını planlar

Hasta eğitiminde önemli noktaları bilir ve hasta eğitimi planlamasında dikkate edilecekleri tartışır

Kanser hasta ve yakınlarının deneyimlediği psikososyal sorunları bilir ve doğru tanımlar.

Kanser hasta ve yakınlarının deneyimlediği psikososyal sorunların çözümüne ilişkin bakımı planlar ve uygular.

Kanser hasta ve yakınları ile olumlu iletişim kurar.

Kanser hasta ve yakınlarına bakım verirken kendi iyilik halini sürdürmeyi öğrenir.

Yaşam sonu bakım konuusnda yaşanılan sorunları bilir ve çözüm önerilerini tartışır.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 3 gün, 19 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 19 ANCC kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Egitimciler

Bu programda; Onkoloji alanında uzman akademisyen ve klininisyenlerden oluşan  multidisipliner (hemşire, hekim, psikolog, diyetisyen, eczacı)  eğitimciler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım- slayt sunumları

Soru – cevap

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Eğitim dokümanları eğitim öncesinde ve başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Katılımcılar eğitim sonunda “öz değerlendirme” yaparlar.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve katılımcının katıdığı tüm konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, kanser hastası ile çalışan/çalışacak klinik ve akademik alandaki hemşireler katılabilir.

Eğitim Yeri 

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

E-posta: sanerc@ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.