ÖZET

Obezite, insan vücudunda kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri etkileyen ve birçok önemli rahatsızlığa zemin hazırlayan bir hastalıktır. Küçük yaşlardan itibaren çocuklara yanlış beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve aktivite azlığı obezitenin asıl nedenleri arasındadır ve değiştirilebilir etkenlerdir.

Sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar için çocukların yetişkinlik dönemine olumlu sağlık alışkanlıkları ile girmeleri çok önemlidir. Fazla kilo artışının erken dönemde belirlenmesi ve önlenmesi için uygun hemşirelik girişimlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu araştırma projesi, Erzurum’da 7-11 yaş ilköğretim çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak, hafif şişman olanları erken dönemde belirlemek, obeziteyi önlemek ve hemşirelik girişimlerinin etkisini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır.

Deneysel olan araştırmada, kontrol grupsuz ön test son test deneme modeli kullanılacaktır. Hemşirelik girişimleri olarak uygulamalı eğitim, konu ile ilgili boyama kitapları, bilgilendirme broşürleri ve tiyatro etkinlikleri uygulanacaktır.

Anahtar Sözcükler

Obezite, eğitim, ilköğretim okul çocuğu, hemşirelik