Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı; palyatif bakım alan hastalara en iyi bakımı sunmak üzere, hemşirelerin palyatif bakım konusundaki farkındalıklarını artırmak,  kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Palyatif bakım amacını, felsefesini ve ilkelerini bilir.

Palyatif bakım hemşiresinin rol ve sorumluluklarının farkına varır.

Palyatif bakım ekibinin rol ve sorumluluklarını tartışır.

Palyatif bakımda hasta ve ailesi ile iletişimi tartışır.

Palyatif bakım gereksinimi olan hastada ağrı, dispne, yorgunluk, kusma, deliryum ve diğer semptomları yönetir.

Palyatif bakımda hasta ve ailesi için spiritüel bakımın önemini tartışır.

Palyatif bakım alan hasta ve ailesinin bakımını planlar.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 3 gün/21 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 21 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan eğitim programı sorumlumuza ulaşınız!

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin konu ile ilgili öğretim üyeleri ve konusunda uzman kişiler eğitimci olarak görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü̈ anlatımı

Soru – cevap

Vaka çalışmaları

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Son testte en az 80 puan almaları,

Vaka çalışmalarını tamamlamaları,

Eğitim tamamına katılmaları gerekir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Başarı kriterlerine uygun olarak eğitim programını tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

Kimler Katılabilir?

Bu program talep doğrultusunda açılmaktadır.

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının palyatif bakım ve onkoloji kliniklerinde çalışan ya da palyatif bakım hastalarına bakım veren hemşireler katılabilir.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, yakın konaklama önerileri için  SANERC İdari Asistanı ile iletişime geçebilir.

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür.

Bu eğitim programında görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Bu eğitim programı için herhangi bir ticari kuruluştan destek/sponsor desteği alınmamıştır.