Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı; palyatif bakım alan hastalara en iyi bakımı sunmak üzere, hemşirelerin palyatif bakım konusundaki farkındalıklarını artırmak, kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Palyatif bakım hemşiresinin palyatif bakım felsefesi ve ilkelerine dayanan rol ve sorumluluklarının farkına varır.

Palyatif bakım ekibinin rol ve sorumluluklarını tartışır.

Palyatif bakımda hasta ve ailesi ile uygun ve etkili iletişimin farkına varır.

Palyatif bakım gereksinimi olan hastada ağrı, dispne, yorgunluk, kusma, deliryum ve diğer semptomları yönetir.

Palyatif bakımda hasta ve ailesi için spiritüel bakımın önemini vurgular.

Palyatif bakımla ilgili etik ve yasal sorunlarda hasta ve ailelerini destekler.

Palyatif bakım alan hasta ve ailesinin bakım planını geliştirir.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 3 gün/21 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 21 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızdan SANERC idari asistanlarına veya program sorumlumuza ulaşınız.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin konu ile ilgili öğretim üyeleri ve konusunda uzman kişiler eğitimci olarak görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatımı

Soru – cevap

Vaka çalışmaları

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Son testte en az 80 puan almaları,

Vaka çalışmalarını tamamlamaları,

Eğitim tamamına katılmaları gerekmektedir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Başarı Belgesi, Koç Üniversitesi Rektörü, SANERC Müdürü ve Kurs Koordinatörü tarafından imzalanır.

Kimler Katılabilir?

Bu program talep doğrultusunda açılmaktadır.

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarının palyatif bakım ve onkoloji kliniklerinde çalışan ya da palyatif bakım hastalarına bakım veren hemşireler katılabilir.

Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri 

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.