ANCC Akreditasyonu

SANERC, Türkiye’de ANCC Akreditasyon Belgesi olan ilk ve tek hemşirelik eğitim merkezidir.

SANERC, 25 Kasım 2010 tarihinde, Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (American Nurses Credentialing Center – ANCC) tarafından akredite edilmiştir. SANERC ilk olarak 23 Mart 2015 tarihinde, ikinci kez 15 Ekim 2018 tarihinde ve üçüncü kez 28 Kasım 2022 tarihinde 31 Mart 2027’ye kadar dört yıllık süre ile yeniden akredite olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri’nde en tanınmış ve en büyük hemşirelik akreditasyon örgütü̈ olan ANCC tarafından akredite edilmesiyle, SANERC’in mezun hemşireler başta olmak üzere sağlık ekibi üyeleri için düzenlediği sürekli eğitim programlarının kalitesi uluslararası düzeyde onaylanmıştır.
Akreditasyon kriterleri doğrultusunda verilen sürekli eğitim; hemşirelerin gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması, hastalara kaliteli ve güvenli bakım hizmetinin sunulması, bakım uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi/geliştirilmesi ve hemşirelik mesleğinin geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.
ANCC Akreditasyon süreci, mezuniyet sonrası hemşirelikte sürekli eğitimin kalitesini ve bütünlüğünü korumayı ve güçlendirmeyi amaçlamakta olup gönüllü bir süreçtir. SANERC, ANCC kriterlerini benimseyerek eğitimi sürekli geliştirme ve iyileştirme sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu bağlamda kurumumuz, hemşirelik ve eğitim standartlarıyla uyumluluk açısından uzmanlar tarafından düzenli olarak denetlenmekte, güncel eğitim ve bilgi teknolojilerinin kullanımı ile hemşirelikte sürekli eğitim alanında en iyi hizmeti vermektedir.
Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.nursingworld.org/ancc/ sitesini ziyaret ediniz.