Desteklenen Projeler

2019

Radyoterapi Sürecinde Bakım Vericiyi Güçlendirme

Proje Yılı: 2019.24

Proje Yürütücüsü: Araş. Görv. Dr. Neşe Uysal

Postpartum Yorgunlukla İlişkili Pospartum Depresyon: Levine’nin Koruma Modelini Uygulama

Proje Yılı: 2019.22

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülşen Eryılmaz

Mekanik Ventilasyon Desteğindeki Hastaların Ağız Bakımında Kullanılan Farklı Yoğunluktaki Klorheksidinin Mikrobiyal Kolonizasyona Etkisi

Proje Yılı: 2019.20

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülengün Türk

Akut Apendisit Ameliyatı Olan 6-12 Yaş Grubu Çocukların Postoperatif Dönemde Çevre Oyunu İle Mobilizasyonunun Korku ve Ağrı Düzeylerine Etkisi

Proje Yılı: 2019.15

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Gülzade Uysal

Kendi Kendine Vulva Muayenesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2019.12

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hilmiye Aksu

Sağlık İnanç Modeli Temelli Yaratıcı Drama Eğitiminin Sağlık Denetim Odağı ve Sigara Algısına Etkisi

Proje Yılı: 2019.8

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cantürk Çapık

Gebelik Boyunca Sürdürülen Motivasyonel Görüşmelerin Doğum Tercihi Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2019.6

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Eda Cangöl

Mobil Tabanlı Bakım Desteği Uygulamasının Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastaların Semptom Yönetimine ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Proje Yılı: 2019.4

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayla Gürsoy

Çocuğunu Kanserden Kaybeden Ebeveynlerin Çocuklarına Verilen Palyatif Bakıma İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2019.2

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayfer Aydın

2018

Basınç Yaralanmalarının Prevalansı, Önlenmesi Ve İyileştirilmesi; Türkiye’de Çok Merkezli Bir Çalışma

Proje Yılı: 2018.1/24

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Yapılandırılmış Taburculuk Programının Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisi

Proje Yılı: 2018.1/21

Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Elif Gürsoy

Kanser Tedavisinde Oral Antikanser İlaç Kullanan Hastalar İçin Geliştirilen Mobil Uygulamanın İlaç Uyumu ve Semptomlar Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2018.1/18

Proje Yürütücüsü: Prof Dr. Sultan Ayaz Alkaya

Acil Servise Başvuran Palyatif Bakım Hastalarının Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2018.1/13

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç Dr. Gülcan Bakan

Perioperatif Sürecin Farklı Alanlarında Uygulanan Aktif ve Pasif Isıtma Yöntemlerinin Termal Konfor ve Anksiyete Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2018.1/11

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç Dr. Şerife Kurşun

2017

Kanser Hastalarının Psikososyal Gereksinimleri, Başetme Biçimleri Ve Yaşam Kaliteleri

Proje Yılı: 2017.2_22

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Perihan Güner

Ankilozan Spondilitte Anti-TNF İlaç Uyumuna Mobil Uygulamanın Etkinliği: Pilot Çalışma

Proje Yılı: 2017.2_16

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özkaraman

Stoma Bakımı Eğitiminde Mobil Sağlık Uygulaması Kullanımının Bireyin Stomaya Uyumuna ve Peristomal Cilt Lezyonlarının Gelişimine Etkisi

Proje Yılı: 2017.2_10

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Merdiye Şendir

Proje özeti için tıklayınız.

Diyabetli Bireylerde Mobil Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sisteminin (m-DAKBAS) Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2017.2_2

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Görevlisi Meryem Kılıç

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Ayişe Karadağ

Proje özeti için tıklayınız.

2016

Doğum Eyleminde Uygulanan Hemşirelik Desteğinin Doğum Ağrısı, Korkusu ve Doğum Algısına Etkisinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2016.2_3

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Dilek Coşkuner Potur

Proje özeti için tıklayınız.

Onkoloji Alanında Çalışan Hemşirelerin Psikososyal Bakım Verme Konusundaki Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2016.2_2

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Perihan Güner

Proje özeti için tıklayınız.

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Anne Adaylarının Doğum Eylemine Karşı Tutumu ve Özgüven Dizeylerine Etkisi

Proje Yılı: 2016.2_1

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Gün

Proje özeti için tıklayınız.

Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2016.1-4

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülseren Kocaman

Proje özeti için tıklayınız.

Yayın 1

Yayın 2

Yayın 3

Yayın 4

Hemşirelerin Mesleki Deneyimlerini Yazma ve Yayınlama Becerilerinin Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2016.1-2

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan

2015

İstanbul ve Diyarbakırda Yaşayan Romanların Genel Sağlık Durumu, Sağlığı Geliştirici Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kaliteleri

Proje Yılı: 2015_5

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş

Proje özeti için tıklayınız.

İçindeki Kurtarıcıyı Keşfet! Gençlere Yönelik Bilinçli İlk Yardım Projesi

Proje Yılı: 2015_4

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Özlem Yazıcı

Proje özeti için tıklayınız.

2014

Ülkemizdeki Psikiyatri Kliniklerinin Tedavi Edici Ortam Yönünden İncelenmesi

Proje Yılı: 2014_4 BURDUR

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Gül ERGÜN

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşirelerin Tanı-tedavi ve Bakım Uygulamaları Sırasında Tıbbi Hata Oranlarının Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2014_2  TRABZON

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.İlknur KAHRİMAN

Proje özeti için tıklayınız.

Kan İlişkili Enfesiyonlarda Görünmeyen Tehlike Konnektörler

Proje Yılı: 2014_1 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI

2013

Erkeklerin Meme Kanseri Tedavisine Bağlı Fiziksel Değişikliği Olan Eşlerinin Görünümüne İlişkin Algıları

Proje Yılı: 2013_4 TRABZON

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ayla GÜRSOY

Proje özeti için tıklayınız.

Sebze ve Meyve Dostu Programının Adölesanların Sebze ve Meyve Tüketimine Etkisi: Transteoretik Modele Dayalı Çalışma

Proje Yılı: 2013_3 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ayşe ERGÜN

Proje özeti için tıklayınız.

2012

Çocuk Kronik Hastalık Yönetimi Ölçeği: Aile Formu'nun Psikometrik Özellikleri

Proje Yılı: 2012_4 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Ayşe ERGÜN

Proje özeti için tıklayınız.

Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rol ve İşlevlerini Uygulama Durumları ile Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki

Proje Yılı: 2012_3 MERSİN

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Rana YİĞİT

Proje özeti için tıklayınız.

2011

Erzurum İli 7-11 Yaş Okul Çocuklarında Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Kazandırılması ve Obezitenin Önlenmesi

Proje Yılı: 2011_7 ERZURUM

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Duygu ARIKAN

Proje özeti için tıklayınız.

Kars'ta Yaşayan 45 Yaş Üstü Üriner İnkontinansı Olan Kadınlarda Kegel Egzersizlerinin Etkinliğinin Saptanması

Proje Yılı: 2011_5 KARS

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Yeliz AKKUŞ

Kars’ta “Şiddete Yönelik Eğitim Programı ile” Kadınların ve Çocukların Şiddete Karşı Korunması.

Proje Yılı: 2011_4  KARS

Proje Yürütücüsü: Öğr.Gör. Neriman GEY

Transteoretik Modele Temelli Adölesan Sebze ve Meyve Tüketimi Ölçeklerinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirliği

Proje Yılı: 2011_2 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Saime EROL

Proje özeti için tıklayınız.

2010

Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyete Hazır Olma Durumunu Algılamaları ve Mezuniyet Sonrası Dönemden Beklentileri

Proje Yılı: 2010_4 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Perihan GÜNER KÜÇÜKKAYA

Proje özeti için tıklayınız.

İnmeli Hastalara Bakım Verenlerde Eğitimin Hasta Yükünün Algılanması ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2010_3 YOZGAT

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Ayşegül KOÇ

Proje özeti için tıklayınız.

Kars'ta Kapalı Ortam Hava Kirliliğinin Yarattığı Sorunlar Açısında Riski Yüksek Olan Kadınlara Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2010_1 KARS

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Gülnaz KARATAY

Proje özeti için tıklayınız.

2009

Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması

Proje Yılı: 2009_7 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Olcay ÇAM

Proje özeti için tıklayınız.

Türkiye'de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Sorunları

Proje Yılı: 2009_4 BOLU

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN 

Proje özeti için tıklayınız.

Kars Yöresinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Konusunda Danışmanlık Gereksinimlerinin Karşılanması

Proje Yılı: 2009_2  KARS

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Neriman GEY

Proje özeti için tıklayınız.

2008

Doğum Eyleminde Yapılan Perineal Masajın Travmaları ve Travmanın Olumsuz Etkilerini Azalmadaki Etkisi

Proje Yılı: 2008_7AYDIN

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Zekiye KARAÇAM

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşirelik /Ebelik Müzelerinin Kurulması

Proje Yılı: 2008_5 ANKARA

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Yurdagül ERDEM

Evli Adölesanlarda Planlı Eğitimin Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlara Etkisi

Proje Yılı: 2008_1 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahsen ŞİRİN

Kongre Sunumu için tıklayınız.

Proje özeti için tıklayınız.

2007

Doğum Sonrası Erken Taburculukta Anneleri Bilgilendirmenin ve Hastane-Sağlık Ocağı Arasında Etkin İletişimin Anne-Bebek Sonuçlarına Etkisi

Proje Yılı: 2007_7 ERZURUM

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

Proje özeti için tıklayınız.

Kars Yöresinde Yaşayan Gebe Kadınların Güvenli Annelik Eğitim Gereksinimlerinin Sağlanması

Proje Yılı: 2007_6 KARS

Proje Yürütücüsü: Öğrt. Gör. Neriman GEY 

Gazete Haberi için tıklayınız.

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşire İstihdamının Hastne Eneksiyonları, Hemşirelerin İş Doyumu ve Hasta Memnuniyetine Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Serap Sökmen

Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir İşbirliği Pojesi

Prof. Dr. Gülseren Kocaman

Bilişim Destekli Danışmanlık Modelinin Onkoloji Hastaları ile Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Bakım Alanındaki Gelişimlerine Etkisi

Proje Yılı: 2007_2 ANKARA 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülşen TERAKYE

Proje özeti için tıklayınız.

İzmir Hemofili Merkezinde Tedavi Görmekte Olan Hemofili Hastası Okul Çağı Çocukların Kendilerine, Ailelerine, Öğretmenlerine ve Hemşirelere Verilecek “Hemofili ile Yaşam” Konusunda Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi

Yard. Doç. Dr. Selmin Şenol

2006

Hemşirelik Eğitiminin Kalitesinin Değerlendirilmesi” Kapsamında Öğrenci Velilerinin Eğitim Kurumu Ve Meslekle İlgili Görüşleri İle Yönetici Hemşirelerin Mezunların Performansıyla İlgili Değerlendirmelerinin Araştırılması

Proje Yılı: 2006_14 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Ülkü BAYKAL

Proje özeti için tıklayınız.

Kars'ta Çalışana Hemşirelerin Atılganlık Düzeyinin Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2006_13 KARS 

Proje Yürütücüsü: Filiz ADANA

Yayın için tıklayınız.

Proje özeti için tıklayınız.

Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamalar ve Halk Eğitimi

Proje Yılı: 2006_12 KARS

Proje Yürütücüsü: Hatice BIÇAKÇI

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastnesi Hemşirelik Hizmetlerinde Yeni Açılımlar: Organ Nakli Ünitesinde Pilot Çalışma

Proje Yılı: 2006_10 ANKARA

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Serpil TALAS 

Proje özeti için tıklayınız.

Türkiye'de Hemşirelik Öğrencilerinin Profili

Proje Yılı: 2006_7 MERSİN

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Rana YİĞİT

Proje özeti için tıklayınız.

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi-1 ''Genital Akıntılar''

Proje Yılı: 2006_6 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hediye ARSLAN

Proje özeti için tıklayınız.

Toplum Merkezli Hemşirelik Bakımı: Eğitim-Uygulama Entegrasyonu

Proje Yılı: 2006_5 BOLU

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN

Proje özeti için tıklayınız.

Doğum Öncesi Dönemde Gebelere Uygulanan Planlı Eğitimin (Doğum Öncesi Eğitim Kursu) Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2006_4 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Olcay ÇAM 

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşirelerin Kan ve Kan Kompanentlerinin Transfüzyonuna İlişkin Bilgi ve Uygulamaların Belirlenmesi

Proje Yılı: 2006

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hatice Tel

2004

Annelerin Çalışma Durumunun Anne Sütü Verme ve Çocuk Sağlığına Etkisi

Proje Yılı: 2004_2 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Öğr. Görv. Gülçin BOZKURT

Yayın 1

Yayın 2

Yayın 3

Türkiye'deki Doktora Eğitimi Almış Hemşirelerin Mesleki ve Bilimsel Aktiviteleri ve İlişkili Faktörler

Proje Yılı: 2004_4 KONYA

Proje Yürütücüsü: Dr. Belgin AKIN

2003

Alzheimer Hastası Olan Bireylerin Bakımı ve Aile Eğitimi

Proje Yılı: 2003_5 ERZURUM

Proje Yürütücüsü: Araş. Görv. Dilek KILIÇ

Proje özeti için tıklayınız.

Hamile Eğitim Programının Organizasyonu Uygulama ve Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2003_3 KOCAELİ

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Seçil AKSAYAN

Proje özeti için tıklayınız.

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2003_1 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK