Desteklenen Projeler

2024

Pediatrik Onkoloji Hastalarında İki Farklı Pozitif Basınçla Yıkama Tekniğinin İmplante Port Kateter Oklüzyonu ve Bakım Maliyeti Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Proje Yılı: 2024.2

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Sevil Özkan

Hemşirelerin Çocuk İstismarını Bildirme Niyeti ve İlişkili Faktörler

Proje Yılı: 2024.3

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı

İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastalara Yönelik Geliştirilen Mobil Eğitim Programı ve Telefonla İzlemin Şok Anksiyetesi, Cihaz Kabulü ve Öz Etkililiğe Etkisi

Proje Yılı: 2024.7

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zeynep Özer

2023

Mastektomi Uygulanan Meme Kanseri Hastalarında Bilinçli Farkındalık Temelli Meditasyon ve Yoganın Stres, Benlik Saygısı, Beden Algısı ve Cinsel Uyum Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2023.2

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Semra EYİ

Proje özeti için tıklayınız.

Gastrostomisi Olan Çocukların Bakımına Yönelik Mobil Uygulama Geliştirilmesi ve Uygulamanın Gastrostomi Komplikasyonlarına, Ebeveynlerin Bakım Yüküne, Öz Yeterlilik ve Kaygı Düzeyine Etkisi

Proje Yılı: 2023.6

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine Efe

Watson İnsan Bakım Kuramına Temellendirilmiş Mandala Sanatının ve Değer Açıklaştırmanın Kanser Tanılı Çocukların Ebeveynlerinin Kaygı ve Duygu Durumuna Etkisi

Proje Yılı: 2023.9

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sevcan Atay Turan

Non-Hodgkin Lenfoma Hastalarında Semptom Öz Yönetimine İlişkin Geliştirilen Karar Destek Sisteminin Semptom Yönetimine, Yaşam Kalitesine ve Plansız Hastane Başvurularına Etkisi

Proje Yılı: 2023.21

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Hicran Bektaş

2022

Otizmli Adolesanlara Yönelik Verilen Menstruasyon Hijyen Eğitiminin Etkisi

Proje Yılı: 2022.2

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Mecdi Kaydırak

Proje özeti için tıklayınız.

Radyoterapi Sırasında Sanal Gerçeklik Gözlüğü Kullanımının Meme Kanseri Hastalarının Anksiyetelerine Etkisi

Proje Yılı: 2022.3

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayla Gürsoy

Proje özeti için tıklayınız.

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelere Verilen Yetişkinliğe Geçiş Eğitim Programının (YEGEP) Aile Yaşam Kalitesine ve Algılanan Stres Düzeyine Etkisi

Proje Yılı: 2022.7

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayfer Aydın

Proje özeti için tıklayınız.

2021

Pediatrik Onkoloji Hastalarına Uygulanan Uğraşı Temelli Hemşirelik Programının Kemoterapiye Bağlı Semptomlara ve Memnuniyete Etkisi

Proje Yılı: 2021.12

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine Efe

Proje özeti için tıklayınız.

COVID-19 Pandemi Döneminde Tele Sağlık Yöntemiyle Yapılan Eğitim ve Sanat Terapisinin Hemodiyaliz Hastalarında Diyet-Sıvı Kısıtlaması ve Anksiyete Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2021.16

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mukadder Mollaoğlu

Proje özeti için tıklayınız.

2020

Kolorektal Kanserli Hastalarda Bakıma Entegre Edilen Hatha Yoga Ve Mindfulness Temelli Meditasyon: Uyku Bozukluğu, Yorgunluk Ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Proje Yılı: 2020.21

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Görevlisi Tuba Şengül, İstanbul

Proje özeti için tıklayınız.

Uluslararası Hemşirelik Uygunlamaları Sınıflamasının (ICNP) Tercüme Edilmesi ve Türk Hastane Bilgi Sistemine Entegrasyonu : Pilot Bir Çalışma

Proje Yılı: 2020.13

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik

Proje özeti için tıklayınız.

İnteraktif Robotun Çocuklarda Ameliyat Sonrası Dönemde Anksiyete, Mobilizasyon ve Ebeveyn Memnuniyetine Etkisi’

Proje Yılı: 2020.17

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Sacide Yıldızeli Topçu

Proje özeti için tıklayınız.

2019

Çocuğunu Kanserden Kaybeden Ebeveynlerin Çocuklarına Verilen Palyatif Bakıma İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2019.2

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ayfer Aydın

Proje özeti için tıklayınız.

Mobil Tabanlı Bakım Desteği Uygulamasının Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastaların Semptom Yönetimine ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Proje Yılı: 2019.4

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ayla Gürsoy

Proje özeti için tıklayınız.

Gebelik Boyunca Sürdürülen Motivasyonel Görüşmelerin Doğum Tercihi Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2019.6

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Eda Cangöl

Proje özeti için tıklayınız.

Sağlık İnanç Modeli Temelli Yaratıcı Drama Eğitiminin Sağlık Denetim Odağı ve Sigara Algısına Etkisi

Proje Yılı: 2019.8

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Cantürk Çapık

Proje özeti için tıklayınız.

Kendi Kendine Vulva Muayenesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2019.12

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hilmiye Aksu

Proje özeti için tıklayınız.

Akut Apendisit Ameliyatı Olan 6-12 Yaş Grubu Çocukların Postoperatif Dönemde Çevre Oyunu İle Mobilizasyonunun Korku ve Ağrı Düzeylerine Etkisi

Proje Yılı: 2019.15

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Gülzade Uysal

Proje özeti için tıklayınız.

Mekanik Ventilasyon Desteğindeki Hastaların Ağız Bakımında Kullanılan Farklı Yoğunluktaki Klorheksidinin Mikrobiyal Kolonizasyona Etkisi

Proje Yılı: 2019.20

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Gülengün Türk

Proje özeti için tıklayınız.

Postpartum Yorgunlukla İlişkili Pospartum Depresyon: Levine’nin Koruma Modelini Uygulama

Proje Yılı: 2019.22

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülşen Eryılmaz

Proje özeti için tıklayınız.

Radyoterapi Sürecinde Bakım Vericiyi Güçlendirme

Proje Yılı: 2019.24

Proje Yürütücüsü: Araş. Görv. Dr. Neşe Uysal

Proje özeti için tıklayınız.

2018

Perioperatif Sürecin Farklı Alanlarında Uygulanan Aktif ve Pasif Isıtma Yöntemlerinin Termal Konfor ve Anksiyete Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2018.1.11

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç Dr. Şerife Kurşun

Proje özeti için tıklayınız.

Acil Servise Başvuran Palyatif Bakım Hastalarının Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2018.1.13

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç Dr. Gülcan Bakan

Proje özeti için tıklayınız.

Kanser Tedavisinde Oral Antikanser İlaç Kullanan Hastalar İçin Geliştirilen Mobil Uygulamanın İlaç Uyumu ve Semptomlar Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2018.1.18

Proje Yürütücüsü: Prof Dr. Sultan Ayaz Alkaya

Proje özeti için tıklayınız.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Yapılandırılmış Taburculuk Programının Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisi

Proje Yılı: 2018.1.21

Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Elif Gürsoy

Proje özeti için tıklayınız.

Basınç Yaralanmalarının Prevalansı, Önlenmesi Ve İyileştirilmesi; Türkiye’de Çok Merkezli Bir Çalışma

Proje Yılı: 2018.1.24

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zehra Göçmen Baykara

Proje özeti için tıklayınız.

2017

Diyabetli Bireylerde Mobil Diyabetik Ayak Kişisel Bakım Sisteminin (m-DAKBAS) Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2017.2.2 GAZİANTEP

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Görevlisi Meryem Kılıç

Proje Danışmanı: Prof. Dr. Ayişe Karadağ

Proje özeti için tıklayınız.

Stoma Bakımı Eğitiminde Mobil Sağlık Uygulaması Kullanımının Bireyin Stomaya Uyumuna ve Peristomal Cilt Lezyonlarının Gelişimine Etkisi

Proje Yılı: 2017.2.10 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Merdiye Şendir

Proje özeti için tıklayınız.

Ankilozan Spondilitte Anti-TNF İlaç Uyumuna Mobil Uygulamanın Etkinliği: Pilot Çalışma

Proje Yılı: 2017.2.16 ESKİŞEHİR

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özkaraman

Kanser Hastalarının Psikososyal Gereksinimleri, Başetme Biçimleri Ve Yaşam Kaliteleri

Proje Yılı: 2017.2.22 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Perihan Güner

2016

Hemşirelerin Mesleki Deneyimlerini Yazma ve Yayınlama Becerilerinin Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2016.1.2 ANKARA

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sibel Erkal İlhan

Proje özeti için tıklayınız.

Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2016.1.4 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülseren Kocaman

Proje özeti için tıklayınız.

Yayın 1

Yayın 2

Yayın 3

Yayın 4

Doğuma Hazırlık Sınıflarının Anne Adaylarının Doğum Eylemine Karşı Tutumu ve Özgüven Dizeylerine Etkisi

Proje Yılı: 2016.2.1 BURDUR

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Gün

Proje özeti için tıklayınız.

Onkoloji Alanında Çalışan Hemşirelerin Psikososyal Bakım Verme Konusundaki Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2016.2.2 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Perihan Güner

Proje özeti için tıklayınız.

Doğum Eyleminde Uygulanan Hemşirelik Desteğinin Doğum Ağrısı, Korkusu ve Doğum Algısına Etkisinin Belirlenmesi

Proje Yılı: 2016.2.3 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Dilek Coşkuner Potur

Proje özeti için tıklayınız.

2015

İçindeki Kurtarıcıyı Keşfet! Gençlere Yönelik Bilinçli İlk Yardım Projesi

Proje Yılı: 2015.4 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Özlem Yazıcı

Proje özeti için tıklayınız.

İstanbul ve Diyarbakırda Yaşayan Romanların Genel Sağlık Durumu, Sağlığı Geliştirici Yaşam Biçimi Davranışları ve Yaşam Kaliteleri

Proje Yılı: 2015.5 DİYARBAKIR

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş

Proje özeti için tıklayınız.

2014

Kan İlişkili Enfesiyonlarda Görünmeyen Tehlike Konnektörler

Proje Yılı: 2014.1 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ayşe Ferda OCAKÇI

Hemşirelerin Tanı-tedavi ve Bakım Uygulamaları Sırasında Tıbbi Hata Oranlarının Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2014.2  TRABZON

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.İlknur KAHRİMAN

Proje özeti için tıklayınız.

Ülkemizdeki Psikiyatri Kliniklerinin Tedavi Edici Ortam Yönünden İncelenmesi

Proje Yılı: 2014.4 BURDUR

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Gül ERGÜN

Proje özeti için tıklayınız.

2013

Sebze ve Meyve Dostu Programının Adölesanların Sebze ve Meyve Tüketimine Etkisi: Transteoretik Modele Dayalı Çalışma

Proje Yılı: 2013.3 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Ayşe ERGÜN

Proje özeti için tıklayınız.

Erkeklerin Meme Kanseri Tedavisine Bağlı Fiziksel Değişikliği Olan Eşlerinin Görünümüne İlişkin Algıları

Proje Yılı: 2013.4 TRABZON

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ayla GÜRSOY

Proje özeti için tıklayınız.

2012

Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Rol ve İşlevlerini Uygulama Durumları ile Mesleki Doyumları Arasındaki İlişki

Proje Yılı: 2012.3 MERSİN

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr.Rana YİĞİT

Proje özeti için tıklayınız.

Çocuk Kronik Hastalık Yönetimi Ölçeği: Aile Formu'nun Psikometrik Özellikleri

Proje Yılı: 2012.4 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Ayşe ERGÜN

Proje özeti için tıklayınız.

2011

Transteoretik Modele Temelli Adölesan Sebze ve Meyve Tüketimi Ölçeklerinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenirliği

Proje Yılı: 2011.2 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Saime EROL

Proje özeti için tıklayınız.

Kars’ta “Şiddete Yönelik Eğitim Programı ile” Kadınların ve Çocukların Şiddete Karşı Korunması.

Proje Yılı: 2011.4  KARS

Proje Yürütücüsü: Öğr.Gör. Neriman GEY

Kars'ta Yaşayan 45 Yaş Üstü Üriner İnkontinansı Olan Kadınlarda Kegel Egzersizlerinin Etkinliğinin Saptanması

Proje Yılı: 2011.5 KARS

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Yeliz AKKUŞ

Erzurum İli 7-11 Yaş Okul Çocuklarında Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Kazandırılması ve Obezitenin Önlenmesi

Proje Yılı: 2011.7 ERZURUM

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Duygu ARIKAN

Proje özeti için tıklayınız.

2010

Kars'ta Kapalı Ortam Hava Kirliliğinin Yarattığı Sorunlar Açısında Riski Yüksek Olan Kadınlara Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2010.1 KARS

Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Gülnaz KARATAY

Proje özeti için tıklayınız.

İnmeli Hastalara Bakım Verenlerde Eğitimin Hasta Yükünün Algılanması ve Tükenmişlik Üzerine Etkisi

Proje Yılı: 2010.3 YOZGAT

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Ayşegül KOÇ

Proje özeti için tıklayınız.

Öğrenci Hemşirelerin Mezuniyete Hazır Olma Durumunu Algılamaları ve Mezuniyet Sonrası Dönemden Beklentileri

Proje Yılı: 2010.4 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Perihan GÜNER KÜÇÜKKAYA

Proje özeti için tıklayınız.

2009

Kars Yöresinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Konusunda Danışmanlık Gereksinimlerinin Karşılanması

Proje Yılı: 2009.2  KARS

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Neriman GEY

Proje özeti için tıklayınız.

Türkiye'de İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Nitelikleri, Çalışma Koşulları ve Sorunları

Proje Yılı: 2009.4 BOLU

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN 

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşirelere Verilen Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması

Proje Yılı: 2009.7 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Olcay ÇAM

Proje özeti için tıklayınız.

2008

Evli Adölesanlarda Planlı Eğitimin Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlara Etkisi

Proje Yılı: 2008.1 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahsen ŞİRİN

Kongre Sunumu için tıklayınız.

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşirelik /Ebelik Müzelerinin Kurulması

Proje Yılı: 2008_5 ANKARA

Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Yurdagül ERDEM

Doğum Eyleminde Yapılan Perineal Masajın Travmaları ve Travmanın Olumsuz Etkilerini Azalmadaki Etkisi

Proje Yılı: 2008.7 AYDIN

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Zekiye KARAÇAM

Proje özeti için tıklayınız.

2007

İzmir Hemofili Merkezinde Tedavi Görmekte Olan Hemofili Hastası Okul Çağı Çocukların Kendilerine, Ailelerine, Öğretmenlerine ve Hemşirelere Verilecek “Hemofili ile Yaşam” Konusunda Planlı Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi

Proje Yılı: 2007.1 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Selmin Şenol

Bilişim Destekli Danışmanlık Modelinin Onkoloji Hastaları ile Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Bakım Alanındaki Gelişimlerine Etkisi

Proje Yılı: 2007.2 ANKARA 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülşen TERAKYE

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir İşbirliği Pojesi

Proje Yılı: 2007.3 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gülseren Kocaman

Hemşire İstihdamının Hastne Eneksiyonları, Hemşirelerin İş Doyumu ve Hasta Memnuniyetine Etkisi

Proje Yılı: 2007.4 ERZURUM

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Serap Sökmen

Kars Yöresinde Yaşayan Gebe Kadınların Güvenli Annelik Eğitim Gereksinimlerinin Sağlanması

Proje Yılı: 2007.6 KARS

Proje Yürütücüsü: Öğrt. Gör. Neriman GEY 

Gazete Haberi için tıklayınız.

Proje özeti için tıklayınız.

Doğum Sonrası Erken Taburculukta Anneleri Bilgilendirmenin ve Hastane-Sağlık Ocağı Arasında Etkin İletişimin Anne-Bebek Sonuçlarına Etkisi

Proje Yılı: 2007.7 ERZURUM

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

Proje özeti için tıklayınız.

2006

Hemşirelerin Kan ve Kan Kompanentlerinin Transfüzyonuna İlişkin Bilgi ve Uygulamaların Belirlenmesi

Proje Yılı: 2006.2 SİVAS

Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hatice Tel

Doğum Öncesi Dönemde Gebelere Uygulanan Planlı Eğitimin (Doğum Öncesi Eğitim Kursu) Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2006.4 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Olcay ÇAM 

Proje özeti için tıklayınız.

Toplum Merkezli Hemşirelik Bakımı: Eğitim-Uygulama Entegrasyonu

Proje Yılı: 2006.5 BOLU

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feray GÖKDOĞAN

Proje özeti için tıklayınız.

Üreme Sağlığı Bilinci Geliştirme Projesi-1 ''Genital Akıntılar''

Proje Yılı: 2006.6 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hediye ARSLAN

Proje özeti için tıklayınız.

Türkiye'de Hemşirelik Öğrencilerinin Profili

Proje Yılı: 2006.7 MERSİN

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Rana YİĞİT

Proje özeti için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastnesi Hemşirelik Hizmetlerinde Yeni Açılımlar: Organ Nakli Ünitesinde Pilot Çalışma

Proje Yılı: 2006.10 ANKARA

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Serpil TALAS 

Proje özeti için tıklayınız.

Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamalar ve Halk Eğitimi

Proje Yılı: 2006.12 KARS

Proje Yürütücüsü: Araş. Gör. Hatice Bıçakçı

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sevinç Polat ve Araş. Gör. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu

Kars'ta Çalışana Hemşirelerin Atılganlık Düzeyinin Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2006.13 KARS 

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Filiz Adana

Yayın için tıklayınız.

Proje özeti için tıklayınız.

Hemşirelik Eğitiminin Kalitesinin Değerlendirilmesi” Kapsamında Öğrenci Velilerinin Eğitim Kurumu ve Meslekle İlgili Görüşleri İle Yönetici Hemşirelerin Mezunların Performansıyla İlgili Değerlendirmelerinin Araştırılması

Proje Yılı: 2006.14 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Ülkü BAYKAL

Proje özeti için tıklayınız.

2004

Annelerin Çalışma Durumunun Anne Sütü Verme ve Çocuk Sağlığına Etkisi

Proje Yılı: 2004.2 İSTANBUL

Proje Yürütücüsü: Öğr. Görv. Gülçin BOZKURT

Yayın 1

Yayın 2

Yayın 3

Türkiye'deki Doktora Eğitimi Almış Hemşirelerin Mesleki ve Bilimsel Aktiviteleri ve İlişkili Faktörler

Proje Yılı: 2004.4 KONYA

Proje Yürütücüsü: Dr. Belgin AKIN

Proje özeti için tıklayınız.

2003

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Sağlığının Geliştirilmesi

Proje Yılı: 2003.1 İZMİR

Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Candan ÖZTÜRK 

Hamile Eğitim Programının Organizasyonu Uygulama ve Değerlendirilmesi

Proje Yılı: 2003.3 KOCAELİ

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Seçil AKSAYAN

Proje özeti için tıklayınız.

Alzheimer Hastası Olan Bireylerin Bakımı ve Aile Eğitimi

Proje Yılı: 2003.5 ERZURUM

Proje Yürütücüsü: Araş. Görv. Dilek KILIÇ

Proje özeti için tıklayınız.