ÖZET

Bu projenin amacı, yazma becerilerinin geliştirilmesi yoluyla hemşirelik alanına ve literatürüne (yazınına) katkı sağlayacak hemşirelik deneyimlerinin yazılı hale getirilmesidir Sağlık alanında deneyimlerin paylaşılması, yayınlanması kitaplar ya da vaka/olgu sunumları yoluyla yapılmaktadır. Tıp alanında oldukça fazla görülen bu tür yayınlar hemşirelik alanında kısıtlı kalmıştır. Mesleki deneyim uzun yıllar boyunca gelişir ve bazı sorunların kitaplarda yazmayan bir şekilde daha kolay çözümlenmesine katkıda bulunur. Bu deneyimlerin en etkin şekilde paylaşılması ancak yazıya geçirilerek sağlanabilir. Bu proje, hemşirelerin yıllar boyunca mesleki alanda elde ettikleri deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlamakta ve yayınlanması (dergide, kongrede, kitap şeklinde) için planlı bir çalışma süreci önermektedir.

Anahtar Sözcükler

Hemşirelik deneyimi, bakım deneyimi