Temel Yaşam Desteği Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu eğitim programının amacı, sağlık ekibi üyelerine temel yaşam desteği konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Kalp-solunum durmasına yol açan nedenleri bilir.

Akut koroner sendromun risk faktörlerini öğrenir.

KPR’ye başlama zamanını ve önemini kavrar.

Temel yaşam desteği uygulamaları sırasında kendisini nasıl koruyacağını öğrenir.

Yabancı cisim ile havayolu tıkanmasının risk faktörlerini öğrenir; belirti ve bulgularını tanımlar.

Yabancı cisim ile havayolu tıkanan bilinçli ve bilinçsiz yetişkin, çocuk ve bebeğe doğru ve etkin şekilde müdahale etme becerisi kazanır.

Güvenli şekilde otomatik defibrilatör kullanma becerisi kazanır.

Eğitim Programının Süresi

Programın süresi 5 saati teorik, 7 saati beceri laboratuvarında maket üzerinde uygulamalı eğitim olmak üzere 1.5 gündür. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 12 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan eğitim programı sorumlumuza ulaşınız!

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatımı

Slayt sunumları

Soru – cevap

Uygulamaları göstererek yaptırma-demonstrasyon (Beceri laboratuvarında uygulama; maket simülasyonlu)

Senaryo yazma ve rol yapma

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Son testte en az 88 puan almaları,

Pratik uygulamalarda başarılı olmaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan hemşire, sağlık memuru, ebe, acil bakım teknikeri, fizyoterapist, hekim gibi tüm sağlık ekibi üyeleri ve Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Tıp Fakültesi gibi sağlıkla ilgili okullarda okuyan anatomi ve fizyoloji derslerini başarılı olarak tamamlayan son sınıf öğrencileri katılabilir.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Ücreti

Eğitim Bedeli KDV Dahil 300 TL’dir.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, yakın konaklama önerileri için  SANERC İdari Asistanı ile iletişime geçebilir.

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.