ÖZET

Projenin amacı; Kars yöresinde yaşayan 15-49 yaş grubu kadınların aile planlaması konularında bilgi düzeyini yükselterek, olumlu davranış değişikliği sağlamak ve yörede sunulan aile planlaması sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını arttırmaktır. Araştırmanın evrenini/hedef grubunu Kars İli Merkez İlçesi’ndeki 2 ve 4 No’lu Sağlık Ocakları’nın hizmet verdiği kentsel alanda ikamet eden ve 15-49 yaş grubunda bulunan 6279 kadın oluşturacaktır. Araştımanın örneklemini ise, evreni oluşturan kadınların 1/3’i, 2093 kadın oluşturacaktır. Verilen eğitimlerle, her bir kadının en az 3 kişi olumlu etkileyeceği ya da aldığı eğitimi paylaşacağı düşünülerek tüm hedef grubu ulaşılacaktır. Planlanan hedeflere ulaşmak için, eğitim faaliyetleri bireysel ve küçük grup şeklinde, kadınların yaşadıkları ev ortamlarında, sağlık ocaklarında, okullarda, halk eğitim merkezlerinde, belediyenin eğitim merkezlerinde ve bağ-bahçe gibi alanlarda yürütülecektir Projenin sonunda, eğitimlere katılan kadınların en az yarısının, eğitim sonrası sağlık ocakları başvurması ve ilgili ocaklarındaki Etkin yöntem kullanım oranlarının artırılması hedeflenmektedir.