Hemşirelikte İnsan Gücü Planlama Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, hemşirelik hizmetlerinin kaliteli ve güvenli sunulmasını sağlamak üzere yönetici hemşirelerin,  hemşire insan gücü planlama ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Sağlık kuruluşlarında hemşire ve hasta çıktılarını izlemenin önemini kavrar.

Olumlu hemşire ve hasta çıktılarını sağlamada etkin hemşire insan gücü planlamanın önemini tartışır.

Hemşirelikte insan gücü planlamayı etkileyen faktörleri sıralar.

Hemşire iş yükü ölçümünde kullanılan teknikleri tanımlar.

Hemşire insan gücü planlama yöntemlerini kullanarak hemşire iş yükünü ölçer.

Hemşire iş yüküne göre gerekli hemşire insan gücünü hesaplar.

Ünitede olumlu hemşire ve hasta çıktılarını dikkate alarak hemşireler için etkin ve verimli bir çalışma programı tasarlar.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 2 gün, 14 saattir. Eğitim programı teorik ve  vaka çalışmalarından oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 14 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızdan SANERC idari asistanlarına veya program sorumlumuza ulaşınız.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sunum

Soru – cevap

Vaka çalışmaları

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve bitiminde son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Yazılı sınavların ortalamasında en az 80 puan almaları,

Eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Başarı Belgesi, Koç Üniversitesi Rektörü, SANERC Müdürü ve Kurs Koordinatörü tarafından imzalanır.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan yönetici hemşireler ile yönetim alanında yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenci hemşireler katılabilir.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri 

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.