ÖZET

Çocuklarda görülen kronik hastalık oranları % 18- 35.3 arasında değişen geniş bir aralığa sahiptir.  Kronik sağlık sorunu olan çocuk ve ailesi hastalığı kontrol altında tutmak için çeşitli zorluklarla yüz yüze kalmakta ve baş etmek için çoğu zaman yardıma ihtiyaç duymaktadır. Okul hemşireleri kronik hastalık yönetiminde aileye rehber olabilecek en önemli sağlık profesyonellerinden biridir. Okul hemşireleri problem çözme süreci kapsamında ailelerin hastalık ile nasıl başa çıktıklarını değerlendirerek ve uygun girişimleri uygulayarak aileyi bu konuda güçlendirmeye çalışır. Ülkemizde kronik hastalıklı çocuğa sahip ailenin hastalık yönetimini değerlendirecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı bulunmamaktadır.

Çalışma Çocuk Kronik Hastalık Yönetimi Ölçeği: Aile Formunun Psikometrik özelliklerini belirlemek amacıyla metodolojik olarak yürütülmüştür. Araştırma grubunu 2011- 2012 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında öğrenim gören 5-13 yaş kronik hastalıklı (astım, bronşit, şeker, vb) çocuğun ebeveynleri oluşturmaktadır. Kronik hastalıklı çocuklar veri toplama sürecinde okul kayıtları, öğretmen ve/veya öğrencilerden öğrenilecektir. 53 maddelik ölçek için 16 okulda 530 öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır.

Araştırmanın verileri Çocuk-Aile Bilgi Formu ve Çocuk Kronik Hastalık Yönetimi Ölçeği: Aile Formu ile toplanacaktır.

Anahtar Sözcükler

Kronik hastalıklı çocuk, aile hastalık yönetimi, güvenirlik, geçerlik