ÖZET

1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Toplantısı’nda dünya genelindeki üreme sağlığı politikaları ve programları belirlenmiştir. Programlarda yer alan üç ana konu; aile planlaması, temel üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardır. Aynı toplantının sonuç bildirgesi eylem planında hesaplanan maliyetlerde yer alan önemli konulardan biri de cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardır.

Genital yolu enfeksiyonları kadın sağlığını bozan, cinsel yaşamı ve eşler arasındaki ilişkileri etkileyen tedavi edilmediğinde kanser, infertilite ve HIV gibi daha ağır tablolara zemin hazırlayan önemli sağlık sorunlarından biridir. Epidemiyolojisi ülkelere göre farklılıklar göstermesine karşın genital yolu enfeksiyonları %10-50 gibi yaygın olan da görülen bir sağlık sorunudur. Ülkemizde 2003-2004 yıllarında yapılan çalışmalarda genital yol enfeksiyonlarının %30,4 oranında olduğu, kadınların %58,7’sinin patolojik akıntılarının normal kabul ettiği belirtilmiştir.

Çalışmalar toplumumuzda da genital akıntıların önemli bir sağlık sorunu olduğunu, korunma erken tanı ve tedavi bilincinin eksik olduğunu göstermektedir. Hemşireler bu alanda kadınlara ulaşabilecek eğitim-danışmanlık yaparak koruyucu sağlık alışkanlıkları, anormal durumları erken fark edebilme ve tedavinin etkin sürdürülmesi konusunda önemli role sahip sağlık elemanlarıdır.

Araştırmanın amacı genital akıntıları değerlendirmek şüpheli bakılır uygun Tanımı ve tedavi için yönlendirmek genital enfeksiyonlardan korunma yanlış uygulamaların düzeltilmesi erken Tedavinin sağlanmasını kapsayacak eğitim Danışmanlık yapmak amacıyla planlamıştır. Deneysel ve prospektif olarak tasarlanan araştırmamızın evrerini, İstanbul ili Üsküdar ilçesi sınırlarında yer alan A ve B mahallelerindeki 15-49 yaş evli kadınlar oluşturmaktadır. Randomize kontrollü örnekleme alınan kadınlar 4 hafta süreli eğitim ve danışmanlık programına anlayacaklardır. Bir eğitim modülünde kadın erkek üreme organları yapı ve işleyişi, normal/anormal akıntı özellikleri, koruma, erken tanı, tedavisinin etkin sürdürülmesi, genital hijyen ve sağlık davranış yöntemleri geliştirme konuları ele alınacaktır. Örnekleme alınan kadınlara akıntı sorgulama formu, evli kadınlarda üreme sağlığını koruyucu tuttum belirleme ölçeği, kadın sağlığı bilgi testi formu uygulanacaktır. Değerlendirmeler eğitim öncesi ve sonrası eğitim sonrası 3. ve 6.ayda hatırlatma eğitimi ve tekrar kontrolleri yapılacaktır.

Araştırmanın bir yıllık süre içinde tamamlanması planlamıştır.