Eğitim Hemşireliği Eğitimi

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, klinikte eğitim hemşiresi olarak çalışan ya da çalışacak olan hemşirelikte lisans mezunu hemşirelere, etkin yetişkin eğitimi yapmaya yönelik gerekli bilgi, beceri ve tutum kazandırmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Yetişkin eğitimi ile ilgili kavram ve süreçleri tanımlar.

Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim ihtiyaç analizi yapar.

Hedef kitleye uygun eğitim programı tasarlar.

Eğitim içeriğine uygun çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanır.

Eğitim geliştirmede güncel teknolojiyi kullanır.

Sunum tekniklerini amaca uygun ve doğru olarak kullanır.

Sunum sırasında etkili eğitimci iletişim tekniklerini uygular.

Eğitim programını uygun değerlendirme tekniklerini kullanarak değerlendirir.

Bir “Eylem Planı” geliştirir.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi bir hafta/5 gün/40 saat sınıf içi sunum ve uygulamalardan oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 40 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan eğitim programı sorumlumuza ulaşınız!

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) eğitimcileri ile birlikte Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nden uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatımı

Slayt sunumları

Soru – cevap

Senaryo yazma ve rol yapma

Grup tartışmaları

Proje hazırlama

Sunum yapma

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programdan bir ay önce katılımcılara ulaştırılır.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Aksiyon Planı Hazırlama ve Sunma, Bireysel Sunum ve Son Test sonucu elde edilen puanların ortalaması üzerinden en az “80” puan almaları,

Program içeriğinde yer alan uygulamalardan başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Başarı kriterlerine uygun olarak eğitim programını tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların Hemşirelik bölümünden lisans ya da yüksek lisans mezunu hemşireler katılabilir.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Ücreti

Eğitim Bedeli KDV Dahil 1310 TL’dir.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, yakın konaklama önerileri için  SANERC İdari Asistanı ile iletişime geçebilir.

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.