Eğitim Hemşireliği Eğitimi

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, eğitim alanında çalışan ya da çalışacak olan hemşirelikte lisans mezunu hemşirelerin eğitim yapma bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmek ve sağlık kuruluşlarında etkili eğitim planlama, yürütme ve değerlendirmeye yönelik becerilerinin gelişmesine destek olmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Yetişkin eğitimi ile ilgili kavram ve süreçleri tanımlar.

Hemşire veya diğer hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarını analiz eder.

Hedef kitlenin ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programı tasarlar.

Öğrenme yöntem ve tekniklerini eğitim programının hedeflerine ve içeriğine uygun seçer.

Eğitim içeriğini ulaşılabilir en iyi kanıtları içerecek şekilde hazırlar.

Sunumunu, uygun öğrenme ve öğretme tekniklerini kullanarak etkili biçimde yapar.

Arkadaşlarının sunumlarını uygun şekilde değerlendirir.

Eğitimde etkili öğrenme ve öğretme için uygun şekilde geri bildirim vermenin önemini kavrar.

Bir “Eğitim Eylem Planı” geliştirir.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 8 gün/64 saat sınıf içi sunum ve uygulamalardan oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 64 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızdan SANERC idari asistanlarına veya program sorumlumuza ulaşınız.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) eğitimcileri ile birlikte Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nden uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatımı

Slayt sunumları

Soru – cevap

Senaryo yazma ve rol yapma

Grup tartışmaları

Proje hazırlama

Sunum yapma

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programdan bir ay önce katılımcılara ulaştırılır.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Aksiyon Planı Hazırlama ve Sunma, Bireysel Sunum ve Son Test sonucu elde edilen puanların ortalaması üzerinden en az “80” puan almaları,

Program içeriğinde yer alan uygulamalarda başarılı olmaları gerekmektedir.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Başarı Belgesi, Koç Üniversitesi Rektörü, SANERC Müdürü ve Kurs Koordinatörü tarafından imzalanır.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların Hemşirelik bölümünden lisans ya da yüksek lisans mezunu hemşireler katılabilir.

Kontenjan 25 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri 

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.