ÖZET

Türkiye’de her yıl trafik kazaları, iş kazaları, ev kazaları, deprem, sel gibi doğal felaketler sonucunda binlerce kişi zamanında ve yeterli ilk yardım yapılamadığı için sakat kalmakta veya ölmektedir. Bu durum aynı zamanda ülke ekonomisinde de büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. Bu sürecin iyileştirilebilmesi için acil tedavi hizmetlerinin yanı sıra etkin, hızlı ve bilinçli ilk yardımcıların sisteme dâhil edilmesi en önemli adımlardan biridir. Dolayısıyla, halkın ilk yardım uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi giderek öncelik kazanmaktadır. Gençlerin, kaza ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılması gereken ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi, ilk yardım eğitimlerine yönelik duyarlılık oluşturulması ve içselleştirilmesi için bu alana özel yayın ve kitapçıkların oluşturulması, farkındalık eğitimleri ve sertifikalı ilk yardım eğitim programlarının yaygınlaştırılması her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.

Bu nedenle, Beylikdüzü Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan lise ve dengi okullarda ilk yardım konusunda farkındalığın arttırılması için eğitim programlarının düzenlenmesi, gençlere özel eğitim kitapçıklarının oluşturulması ve 18 yaşını doldurmuş gönüllü gençlerin ilk yardım konusunda sertifikalandırılması planlanmıştır.

İlk pilot çalışmanın Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı tarafından desteklenmesi sağlanarak, sonrasında projenin tekrarı ve sürekliliğinin Beylikdüzü Belediyesi tarafından sağlanması planlanmaktadır.

Beylikdüzü ilçesinde her yıl ilk yardım konusunda bilinçli bireylerin dahil olması için “İlk Yardım Gönüllüsü” sertifikalı ilk yardım uygulayıcısı sayısının artırılması hedeflenmektedir. Eğitici eğitimi sertifikası almış sağlık çalışanları aracılığıyla her yıl okullarda farkındalık eğitim ve kitapçık dağıtımlarının sürekliliği Beylikdüzü Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

Proje kapsamında Beylikdüzü ilçesinde bulunan 10 ayrı lise ve dengi okulda okuyan öğrencilerin ilk yardım konusundaki bilgi düzeylerinin eğitim öncesi ölçülmesi ve eğitim sonrası tekrar ölçülerek değerlendirilmesi yapılacaktır. Gençlere özgü hazırlanmış eğitim programı uygulanacak, eğitim sonrasında içeriği gençlere özel hikayeleştirilip resimlenerek tasarlanmış olan kitapçıklar dağıtılacaktır.

Farkındalık eğitimleri tamamlandıktan sonra 18 yaşını doldurmuş gönüllü gençlerden oluşan toplam 20 kişiye sertifikalı temel ilk yardım eğitimi alması sağlanacaktır. Böylece Beylikdüzü Belediyesi sertifikalı İlk Yardım Gönüllüsü grubunun ilk takımı oluşturulmuş olacaktır. Her yıl 20 kişilik gönüllü ilk yardımcıların sisteme dahil olması Beylikdüzü Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

Anahtar Sözcükler

Bilinçli ilk yardım, ilk yardım, gençlerde ilk yardım, ilk yardım bilinci