Sistematik Derleme Ve Meta-Analiz Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı, katılımcıların uluslararası yazım standardizasyonlarına uygun biçimde sistematik derleme ve meta-analiz yapma ve yayıma hazırlama konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

  • Uluslararası sistematik derleme ve meta-analiz makalelerinde yazım standardizasyonlarını ve kapsamını açıklayabilir.
  • Sistematik derleme ve meta-analiz makalesinin başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve diğer bilgilerden oluşan bölümlerinde yazılması gerekenleri ve nasıl yazılacağını açıklayabilir.
  • Sistematik deleme için tarama yapabilir ve veri çekme işlemini gerçekleştirebilir.
  • Gözlemsel ve deneysel araştırma makalelerinde kalite değerlendirmesi yapabilir.
  • Sistematik derleme yolu ile elde ettiği verileri analiz edebilir ve sonuçlarını değerlendirebilir.
  • Sistematik derleme ve meta-analiz makalesini yazabilir.
  • Bilimsel araştırma / sistematik derleme ve meta-analiz makalesini eleştirel okuyabilir / değerlendirebilir.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 2 gün, 16 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 16 ANCC kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Egitimciler

Bu programda; farklı desenlerdeki bilimsel araştırmalara ilave olarak, sistematik derleme ve meta-amaliz yapma ve yayıma hazırlama konusunda bilgi, beceri ve deneyim sahibi olan sağlık profesyonelleri ve alanında uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım – slayt sunumları

Soru – cevap

Bireysel/grup çalışması

Demonstrasyon

Demonstrasyondan öğrenme ve uygulama

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, konuya ilişkin uluslararası literatüre dayalı olarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan almaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve katılımcının katıldığı tüm konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, lisansüstü eğitim yapan öğrenciler, tüm düzeylerdeki akademisyenler ve bilimsel çalışma yapma ve yayımlama ile ilgilenen en az yüksek lisans düzeyinde eğitimi olanlar katılabilir.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC)

Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 03

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.