Yara Bakımı Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, kronik yarası olan hastalara etkin ve güvenli yara bakımı vermek üzere, sağlık profesyonellerinin kanıt temelli uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerini artırmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Kronik yara ile ilgili kavramları tanımlar,

Kronik yaranın oluşumuna neden olan faktörleri sıralar,

Kronik yaraları sınıflandırır.

Kronik yarayı değerlendirir.

Yara iyileşmesini etkileyen faktörleri tartışır.

Kronik yarada enfeksiyon kontrol önlemlerini bilir.

Yaraya uygun bakım ürünlerini, pansumanları seçer.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 3 gündür. 16 saat teorik eğitim, 8 saat vaka çalışması/uygulamadan oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 24 ANCC kredisi verilir.  

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan eğitim programı sorumlumuza ulaşınız!

Eğitimciler

Bu programda; kronik yara ile ilgili akademik çalışmaları olan öğretim elemanları,  sağlık profesyonelleri ve Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği sertifikası olan hemşireler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü Anlatım

Slayt sunumları

Soru – cevap

Tartışma

Vaka çalışması

Demonstrasyon

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Son testte en az 80 puan almaları,

Uygulamada başarılı olmaları,

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Başarı kriterlerine uygun olarak eğitim programını tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, yataklı tedavi kurumlarında, evde bakım birimlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve kronik yarası olan bireylere bakım veren tüm sağlık profesyonelleri katılabilir.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Ücreti

Eğitim Bedeli KDV Dahil 450 TL’dir.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, yakın konaklama önerileri için  SANERC İdari Asistanı ile iletişime geçebilir.

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.