Yara Bakımı Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, kronik yarası olan hastalara etkin ve güvenli yara bakımı vermek üzere, sağlık profesyonellerinin kanıt temelli uygulamalara yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Yara bakımı ve yönetimi ile ilgili sağlık ekibi üyelerinin rollerini fark eder.

Kronik yaraların oluşmasına etki eden hasta risklerini ve diğer faktörleri analiz eder.

Yara iyileşme süreçlerini açıklar.

Kronik yara tiplerini ve bası yaralarını doğru şekilde sınıflandırır

Bası yaraları ve alt ekstremite ülserlerinin bakım ve tedavisini açıklar.

Yaraya uygun bakım ürünlerini ve pansumanları seçer.

Hasta güvenliği ve bakımını iyileştirmek üzere kanıt temelli araştırma sonuçlarını kullanır.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 3 gündür. 14 saat teorik eğitim, 8 saat vaka çalışması/uygulamadan oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 22 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızdan SANERC idari asistanlarına veya program sorumlumuza ulaşınız.

Eğitimciler

Bu programda; kronik yara ile ilgili akademik çalışmaları olan öğretim elemanları,  sağlık profesyonelleri ve Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği sertifikası olan hemşireler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü Anlatım

Slayt sunumları

Soru – cevap

Tartışma

Vaka çalışması

Demonstrasyon

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Son testte en az 80 puan almaları,

Uygulamada başarılı olmaları,

Eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Başarı Belgesi, Koç Üniversitesi Rektörü, SANERC Müdürü ve Kurs Koordinatörü tarafından imzalanır.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, hemşireler, hemşirelik ve diğer sağlık okullarında görev alan öğretim elemanları ve diğer tüm sağlık profesyonelleri katılabilir.

Eğitim Yeri 

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.