ÖZET

Projenin amacı; Kars yöresinde yaşayan gebe kadınların güvenli annelik konularında bilgi düzeylerinin yükselterek olumlu davranış değişikliği sağlamak ve yörede sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını arttırmaktır. Projenin temel hedef grubu Kars il merkezinde bulunan 1 ve 4 nolu sağlık ocaklarına kayıtlı ve gebeliğinin ilk üç ayında bulunan gebe kadınlar oluşturacaktır. Bu aynı zamanda araştırmanın evren ve örneklem grubunu oluşturacaktır. Bu sayının yaklaşık olarak 100-150 gebe olması beklenilmektedir.

Planlanan hedeflere ulaşmak için bilgi/eğitim faaliyetleri, gebelerle birebir görüşme ve ev ziyaretleri şeklinde yürütülecektir. Bunun için öncelikle, ilgili sağlık ocaklarına kayıtlı gebeler tespit edilecek ve ön anket uygulanarak gebelerin eğitim gereksinimleri belirlenecek ve bu doğrultuda eğitim modülü, eğitim kitapçığı ve eğitim broşürü hazırlanacaktır. Daha sonra düzenli olarak yapılan ev ziyaretleriyle eğitim gereksinimleri karşılanacak, sağlık kontrolleri için sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir. 9 aylık gebelik süresince izlenen gebelerin doğumlarını bir sağlık kuruluşunda yapması sağlanacak ve doğum sonu bakımına yönelik gerekli eğitim ve yazılı materyal sunulacaktır.

Son olarak her gebeye ilk başta uygulanan anket formu tekrar uygulanacak ve her iki anket formu arasındaki fark kıyaslanacaktır. Eğer gebelerden en az yarısı (%50-%60) en az 6 kere sağlık kuruluşuna kontrole giderse düzeni TA ve ödem kontrolü yaptırırsa demir, folik asit gibi vitaminlerini düzenli kullanırsa ve doğumunu bir sağlık kontrolünde yaptırırsa proje hedefine ve amacına ulaşmış sayılacaktır.