Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı

Eğitim Programın Amacı

Bu programın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin yoğun bakım hastalarına güvenli ve nitelikli tedavi ve bakım sunmalarını sağlamak üzere farkındalıklarını artırmak ve bilgilerini güncellemektedir.

Eğitim Programının Hedefleri

Yoğun bakım ünitesinde hasta ve aile merkezli bakımın önemini kavrar.

Hasta kabulü ve taburculuk süreçlerini bakımda bütünlüğü sağlayacak biçimde (bilgi, teknoloji ve hasta güvenliği konuları) yürütür.

Kritik hastaları kapsamlı biçimde değerlendirip klinik belirti ve bulgularını doğru biçimde yorumlar.

Kritik hastalarda tedavi ve bakımının sunulmasında kanıt temelli uygulamaları sıralar.

İşbirlikçi ve etkili takım çalışmasının önemini kavrar.

Eğitim Süresi

Bu kurs, yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler için kısa bilgilendirme programıdır. Program, toplam 15 saat online teorik eğitimden oluşmaktadır. Katılımcılar, kursa kaydolduktan sonra, tüm teorik dersleri istedikleri süre içerisinde tamamlayabilir.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ndeki öğretim elemanları ile diğer üniversitelerin hemşirelik bölümünde görevli olan öğretim elemanları ve Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde konusunda uzman hemşireler eğitimci olarak görev alır.

Eğitim Yöntemleri

Online eğitim

Sözlü anlatım

Video ile öğretim

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

15 saatlik tüm ders programına tamamına katılım zorunludur. Eğitimin başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Teorik derslere katılımın tamamlanması sonrası, katılımcıların kursu başarı ile tamamlaması için, son testinden 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen) puan ve üzeri puan alması gerekir. 80 puan altında alan katılımcılara, bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı’na tekrar başvurması gerekir. Son testten başarı ile geçen katılımcı, başarı belgesi almaya hak kazanır.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

“Bu sertifika programna yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları katılablilir. Kurs programı online program olması nedeniyle, herhangi bir kontenjan sınırı bulunmamaktadır. Online kurs programına katılıma ilişkin detaylı bilgi, katılımcılar ile SANERC idari çalışanları tarafından paylaşılacaktır.

Eğitim Yeri

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

E-posta: sanerc@ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.