Pediatrik Palyatif Bakım Hemşireliği Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı, palyatif bakım veren pediatri hemşirelerinin palyatif bakıma yönelik kanıt temelli en iyi uygulamaları öğrenmesini sağlamak ve yaşamı tehdit eden hastalığı olan çocuk/ailesinin bakım kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Pediatrik palyatif bakım hemşiresinin rol ve sorumluluklarınının farkına varır.

Yaş dönemine göre çocuk ve ailesinin hastalık ve hastaneye ilişkin tepkilerini bilir.

Palyatif bakım gereksinimi olan hastada ağrı ve diğer semptomlara yönelik kanıt temelli hemşirelik bakım planını oluşturur.

Çocuk ve ailesinin manevi gereksinimlerini belirler.

Yas sürecinde olan ailenin bakımını planlar.

Çocuk ve ailesi ile etkili iletişim kurar.

Pediyatrik palyatif bakımla iligli etik ve yasal sorunların farkına varır.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 3 gün, 22 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 22 ANCC kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Eğitimciler

Bu programda; pediatrik palyatif bakımı ile ilgili klinik ve/veya akademik çalışmaları olan öğretim elemanları, sağlık profesyonelleri ve alanında uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım – slayt sunumları

Soru – cevap

Grup tartışması

Vaka çalışması

Demonstrasyon

Demonstrasyondan öğrenme ve uygulama

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan almaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi”verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve katılımcının katıdığı tüm konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, yataklı tedavi kurumlarında, evde bakım birimlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan ve yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip bebek, çocuk, adolesan ve ailelerine bakım veren hemşireler katılabilir.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)

Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.