ÖZET

Yoğun stres ve zorlu çalışma koşullarının var olduğu hemşirelikte çekingenlik, baş edilmeyen stres, duyguların uygun yollarla ifade edilememesi, haklarını savunamama değişik sorunlara neden olmaktadır. Bunların arasında iş doyumsuzluğu, hasta-hemşire, hekim-hasta ve ailesi arasında iletişim sorunları, iş ilgili olumsuz tutumlar ve psikosomatik sorunlar sayılabilir. Atılganlık eğitimi, bireylerin kişiler arası ilişkilerinde, kendi düşünce ve duygularını kendine güvenli fakat sosyal uygun bir biçimde ifade etmesini amaçlar. Literatürde yer alan çalışmaların çoğu atılgan davranış örüntüsünün uygun bir eğitim ile geliştirebileceğini kabul eder.

Hemşirelere verilen atılganlık eğitimi, hemşirelerin kişilerarası ilişki becerilerini geliştirecek, stresle baş etmeleri, duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifadelerinin yanı sıra kendi hak ve özgürlüklerini korumayı sağlayacak dolayısıyla daha doyumlu, güvenli ve verimli olmalarına neden olacaktır. Sağlık bakım sistemi içerisinde yer alan hemşirelerin atılgan davranış özellikleri geliştirilmesiyle bakımın kalitesinde artacağı düşünülmektedir.