Simülasyon Eğitimi Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı, öğretim elemanlarının, hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin simülasyon eğitim ve öğretim stratejisini etkili kullanabilmelerine yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek ve simülasyonların başarılı uygulanmasına katkıda bulunmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Simülasyonla ilgili kavramları tartışır.

Simülasyonda eğitimcinin rol ve sorumluklarını kavrar.

Simülasyon laboratuvar ortamının teknik alt yapı ve donanım özelliklerini tanımlar.

Simülasyona dayalı öğrenme deneyimini, uygun simülasyon yöntemini kullanacak şekilde tasarlar.

Simülasyon ortamını eldeki kaynaklar ile gerçeğe yakın hazırlar.

Simülasyona dayalı öğrenme deneyimini yönetir.

Çözümleme oturumunu uygun yöntemleri kullanarak yönetir.

Simülasyona dayalı öğrenme deneyiminin değerlendirme yöntemlerini tartışır.

Acemi düzeyde örnek klinik senaryo hazırlar.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 3 gün, 21 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 21 ANCC kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Egitimciler

Bu programda; simülasyon eğitimi konusunda uzman öğretim elemanları ve alanında uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım- slayt sunumları

Soru – cevap

Beyin fırtınası

Video gösterimi

Grup çalışması

Rol oynama

Vaka çalışması

Laboratuvar uygulaması

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Eğitim dokümanları eğitim öncesinde ve başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan almaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve katılımcının katıdığı tüm konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, simülasyon eğitimi yapan ya da yapacak olan hemşirelik ve diğer sağlık okullarında görev yapan öğretim elemanları, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri katılabilir.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)

Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.