ÖZET

Sağlıklı beslenme ve ideal kiloyu korumak için günde en az beş porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi önerilmektedir. Erken yaşam dönemlerinde sebze ve meyve yeme alışkanlığının kazanılması, yetişkinlik yıllarında sebze ve meyve tüketiminin önemli bir göstergesidir. Sebze ve meyveler, magnezyum, potasyum, kalsiyum, lif, folat ve su yönünden zengindirler, kalorileri düşüktür, ayrıca kalp damar hastalıkları ve kanser riskini azaltmada yararlı oldukları gösterilmiştir.

Çocuk ve adölesanların sağlık risklerini azaltmak ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazandırmak okul sağlık personellerinin görevleri arasındadır. Okul hemşireleri öğrencilerin sebze – meyve tüketim sıklığını ve etkileyen faktörleri belirlemede, davranış değiştirmelerini desteklemede önemli rol ve fırsatlara sahiptirler. Ülkemizde adölesanlarda sebze ve meyve tüketimini arttırmaya yönelik girişimsel çalışmalar sınırlıdır.

Bu araştırmanın temel amacı, “sebze meyve dostu” programının adölesanların sebze-meyve tüketimine olan etkisini göstermektir. Bu girişimsel çalışma “sebze meyve dostu” programının adölesanların sebze ve meyve tüketim miktarına, sebze meyve tüketebilecekleri konusundaki öz yeterliliklerine, yarar algılarına etkisini gösterecektir. Bu sonuçlar, adölesanlarda sebze meyve tüketimini arttırmaya yönelik geniş örneklemli çalışmalar için temel oluşturacaktır.

Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan, devlete bağlı bir ilköğretim okullunda 2012-2013 yılı eğitim öğretim döneminde öğrenim gören 5-8.sınıf öğrencileri (N=1247) oluşturmaktadır. Herhangi bir örneklem seçimi yöntemi kullanılmamış olup, evrendeki tüm öğrenciler araştırma örneklemine alınmıştır.  Okulda 5.6.7. ve 8. sınıflar toplam 28 şubedir. İlköğretim okulunun beşinci sınıfında 322, altıncı sınıfında 313, yedinci sınıfta 337, sekizinci sınıfta 275 öğrenci öğrenim görmektedir.

Anahtar Sözcükler

Adölesan, sebze-meyve tüketimi, Transteoritik model