Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Programın Amacı

Bu sertifikalı eğitim programı, diyabet hakkında halk farkındalığı yaratacak ve diyabeti olan bireylerin tanı, eğitim, tedavi, bakım, takip ve yönlendirmesini gerçekleştirerek sağlıklı bireyleri diyabetten koruyacak yetkin hemşireler yetiştirmeyi amaçlar. Program aynı zamanda diyabeti olan bireyler, aileleri ve çevrelerindeki bireyler ile meslektaşlarına hastalığın yönetimi konusunda eğitim verir ve danışmanlık yapar.

Programın Hedefleri

Programı başarı ile tamamlayan hemşire;

Diyabetin ve diyabet risklerinin global ve ulusal düzeyde gelişimini, diyabetin önlenmesi ve risklerin yönetilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını açıklar.

Diyabetin erken tanı ve önleme yollarını tartışır.

Diyabetin fızyopatolojisi, tanı kriterleri, sınıflandırılması ve klinik dönemlerini açıklar.

Uygulamalarını hemşirelik ve diyabet bakımı ile ilgili ulusal yasal düzenlemelere temellendirir.

Diyabetli bireyin baştan ayağa fizik muayenesini yapar.

Diyabetli birey ve ailesinin bakımını bireye özgü biçimde, ulusal ve uluslararası standartlar, etik kodlar ve kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda uygular.

Diyabetin yönetiminde oral antidiyabetik ve insülinle tedavi ilkelerini açıklar.

Diyabetin yönetiminde temel beslenme ve egzersiz ilkelerini açıklar.

Diyabetli birey / ailesine terapötik hasta eğitimi ilkelerini ve yöntemlerini kullanarak bireysel (koçluk, mentorluk vb.) ve grup eğitimleri (diyabet sohbetleri vb) planlar, uygular ve değerlendirir.

Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarını, erken tanı ve önleme yollarını açıklar.

Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlarını yönetir.

Diyabetli bireyin gelişim dönemlerine göre özyönetimini güçlendirme ilkelerini uygular.

Gestasyonel diyabeti erken tanılar ve yönetir.

Yetkinlik, bilgi ve becerilerini güncel tutmak için sürekli mesleki gelişimini sürdürür.

Kurumsal, ulusal ve evrensel düzeyde diyabet hemşireliğinin gelişimini destekler.

Diyabet bakımında güncel teknolojileri kullanır.

Araştırma sürecinin temel adımlarını bilir, araştırma projelerine katılır.

Eğitim Süresi

Bu programın toplam süresi, 20 iş günü olup 88 saat teorik, 72 saat uygulama/saha eğitiminden oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılara, Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” ve 160 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızdan SANERC idari asistanlarına veya program sorumlumuza ulaşınız.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde görev yapan konu ile ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları, konusunda uzman hekim ve hemşireler, Bakanlık tarafından onaylanmış Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikası olan hemşirelikte lisans mezunu hemşireler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım

Video ile öğretim

Küçük grup çalışmaları

Vaka inceleme, tartışma

Uygulamaları göstererek yaptırma

Soru cevap ile aktif tartışma

Simülasyon

Klinik uygulama

Eğitim Dökümanları

Eğitim dokümanları, yeni gelişmelere paralel olarak ilgili ulusal ve uluslararası kılavuzlardan yararlanılarak güncellenir.

Başarı Kriterleri

Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar. Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır, mecburi durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir

Eğitimin etkinlik ve verimliliğini ölçmek amacıyla eğitim başlangıcında ön test, sonunda son test yapılır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen katılımcılar sınava alınmazlar. Katılımcılar kursun hem teorik bölümünden hem de klinik uygulamadan ayrı ayrı başarılı olması gerekir.

Teorik sınav teorik eğitim sonunda yapılır.

Teorik konuları içeren sınavdan, 100 üzerinden 70 ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır. Çoktan seçmeli olarak yapılan bu sınavdan 70’in altında puan alan katılımcı başarısız sayılır fakat uygulama eğitimine devam edebilir. Teorik sınavda başarısız olan katılımcılara üç gün içerisinde bir kez daha teorik sınava girebilme hakkı tanınır. Başarılı olan aday uygulama eğitimine devam eder, başarısız olan aday ise bir sonraki eğitime katılır.

Klinik uygulamanın değerlendirilmesinde, her bir uygulama eğitimcisi tarafından “Uygulama Değerlendirme Formu” doldurulur. Uygulamanın değerlendirilmesinde 70 puanın altında alan katılımcı başarısız sayılır.

Sertifika başarı notunun hesaplanmasında teorik sınavının %60’ı, uygulama değerlendirmesinin %40’ı dikkate alınır.

Teorik sınavda başarılı olan ve klinik uygulamada girişimleri başarılı yapan katılımcı sertifika almaya hak kazanır. Sertifika, Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir ve geçerlilik kazanır.

Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav ve uygulama eğitimi değerlendirmesi notlarına itiraz eden katılımcıların itirazları eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Verilecek Belge

Yukarıda belirtilmiş olan başarı kriterlerini yerine getiren katılımcıya Sağlık Bakanlığı onaylı “Sertifika” verilir. Sertifikanın geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

https://khgmsaglikbakimdb.saglik.gov.tr/Eklenti/4046/0/diyabet-egitim-hemsireligi-sep-standartlaripdf.pdf

Kimler Katılabilir?

Bu sertifikalı eğitim programına diyabet eğitim hemşiresi olarak çalışmakta olan (belgelendirilmesi kaydıyla) veya diyabet eğitim hemşiresi olarak çalıştırılması planlanan (belgelendirilmesi kaydıyla), en az 3  yıl hemşire olarak görev yapmış, hemşirelikte lisans programından mezun olmuş hemşireler ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilir.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC)
Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimcilerin, eğitim planlama komitesinin ve içerik uzmanlarının herhangi bir ticari kuruluş ile finansal bir ilişkisi yoktur ve menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.