Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı Nedir?

2003 yılında oluşturulan “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı” ile hemşire araştırmacılara fon verilmeye başlanmıştır. Bu program kapsamında 2020 yılına kadar 66 projeye destek sağlanmıştır. 2020 yılında başvuran 24 projeden 3 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur.

Programın temel amacı, ülkemizde hemşirelik mesleğinin gelişme ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde,

*Konusu özgün,

*Sonlandığında bilime, teknolojiye, ekonomiye, kültürel ve sosyal yaşama katkı yapabilme niteliği olan,

*Sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına aktarılması, uygulamalarda değişiklik yaratması/yeni bir uygulamayı başlatması, hasta bakım sonuçlarında iyileşme yaratma özelliği olan,

*Yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilecek,

*Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulamalarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek,

*Hemşirelik bakımının etkisini kanıtlayabilecek,

*Akademik alanda ve uygulama alanında çalışan hemşirelerin ortak çalışmasını yansıtacak,

*Tercihen Türkiye çapında ve disiplinlerarası ekiple yapılması planlanmış,

*Klinikte ve/veya sahada yürütülecek olan, niceliksel, niteliksel veya karma metod ile yapılan araştırma projeleri desteklenmektedir.

Değerlendirmeye Alınmayacak Araştırmalar:

*Küçük örneklemli tanımlayıcı çalışmalar,

*Ölçek uyarlama çalışmalar,

*Laboratuvarda yapılan temel bilim araştırmaları,

*Hemşirelik mesleğinin tarihi vb konularda yapılacak belgeseller; ve/veya bu alanda önemli hizmetler vermiş kişilerle ilgili sözlü tarih çalışmaları,

*Sistematik derleme ve meta analiz gibi ikincil araştırmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje başvurularında, hemşirelikte lisans derecesine sahip, doktora diploması olan, akademik alanda veya uygulama alanında çalışan tüm hemşireler proje yürütücüsü olarak görev alabilir. Projede yer alacak diğer araştırmacıların en az lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

2021 yılında ayrılan bütçe 120000 TL ‘dir. Proje önerilerinizi aşağıdaki dokümanları bilgisayarınıza indirdikten ve doldurduktan sonra Programa Başvuru kısmından yüklemenizi rica ederiz.

Proje sahiplerinin aşağıdaki proje formatına uygun olarak, projelerini iletmeleri gerekmektedir.