VKV Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı Nedir?

2003 yılında oluşturulan “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı” ile hemşire araştırmacılara fon verilmeye başlanmıştır. Bu program kapsamında 2017 yılına kadar 40 projeye destek sağlanmıştır.

Programın temel amacı, ülkemizde hemşirelik mesleğinin gelişme ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaç çerçevesinde, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve uygulamalarının iyileştirilmesine katkı sağlayacak, hemşirelik bakımının etkisini ortaya koyacak, akademik alanda ve uygulama alanında çalışan hemşirelerin ortak çalışmasını yansıtacak, tercihen Türkiye çapında ve disiplinlerarası ekiple yapılacak projeler desteklenmektedir.

Proje başvurularında, hemşirelikte lisans derecesine sahip, doktora diploması olan, akademik alanda veya uygulama alanında çalışan tüm hemşireler proje yürütücüsü olarak görev alabilir. Projede yer alacak diğer araştırmacıların en az lisans derecesine sahip olmaları gerekir.

2018 yılı içerisinde ayrılan bütçe 120.000,00 TL olarak yazılması; proje önerileri word şekliyle e-posta olarak hem de 1 nüsha ıslak imzalı olarak belirtilen adrese kargolanamazı rica ederiz.

Proje sahiplerinin aşağıdaki proje formatına uygun olarak, projelerini iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru Rehberi

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Formu

Forma ulaşmak için tıklayınız.

Proje bütçe planınızı gösterecek form

Forma ulaşmak için tıklayınız.

Proje gelişme raporunu gösteren form

Forma ulaşmak için tıklayınız.

Proje harcama raporu formu

Forma ulaşmak için tıklayınız.

Projede görev alacak kişilerin bilgilerini gösteren form

Forma ulaşmak için tıklayınız.

Proje teslim tutanağı

Tutanağa ulaşmak için tıklayınız.

Proje sonuç raporu yazımında uyulacak kuralları içeren belge

Belgeye ulaşmak için tıklayınız.