Üreme sağlığı, üreme hakları ve cinselliği de içeren geniş bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü üreme sağlığını; üreme sistemi işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, mental ve sosyal yönden tam bir iyilik halini olmasıdır diye tanımlamaktadır. Adölesanlarda görülen, erken cinsel aktivite, sigara, alkol kullanımı, çok eşlilik, korunmasız cinsel ilişki, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, planlanmayan gebelikler gibi riskli davranışlar birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda İzmir Çamdibi bölgesi Çınar Mahallesi’nde bulunan 15-19 yaş evli adölesan kadınların (n=92) üreme sağlığını korumaya ilişkin bilgi düzeyleri davranışlarını tutumlarının saptamak; güvenli annelik çerçevesinde belirlenen konular doğrultusunda yetişkin eğitimi ilkeleri göz önünde bulundurularak kadınlara eğitim vermek, eğitim sonrası bilgi düzeyleri davranış ve tutum değişikliklerini belirlemek amacıyla öntest-sontest deneysel tanımlayıcı bir araştırma planlanmıştır.

Çınar Mahallesi’nde yaşayan proje hakkında bilgi verilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden evli adölesan kadınlar çalışmaya dahil edilecektir. Eğitim planı olarak; 15-20 kişilik gruplar halinde, evreni oluşturan tüm kadınlara (n=92) ulaşıncaya kadar iki günlük eğitimleri devam edilmesi planlanmaktadır.

Bu çalışma saatleri riskli bir grup olan adölesanlarda verilecek eğitimler ile hem olumlu üreme sağlığını davranışlarını geliştirmek hem de diğer sağlık sorunlarını azaltmak hedeflenmektedir.