ÖZET

Beyin damar hastalıkları, kalp hastalığı ve kanserden sonra sıradaki ölüm nedenidir. Aynı zamanda erişkinlerde, nörolojik hastalıklar içinde ölüm ve sakatlara neden olma açısından ilk sırada yer almaktadır.

İnmeli hastaların %20’si erken dönemde olmak üzere %30 bir yıl içerisinde ölmekte, yaşayanların üçte biri de günlük işlerinde başkalarına muhtaç olarak yaşamlarını sürdürebilmektedir. Bu oranda inmeyi en fazla sakatlığı ve bağımlılığına yol açan hastalık kategorisine sokmaktadır. Serebro vasküler olay (SVO, inme) sonrası hemipleji özgürlüğün en önemli nedenlerindendir. Üstelik hemiplejik değişik hastalar toplumların sağlık bakım harcamalarında önemli yer tutar.

Fonksiyon kaybı ile seyreden inmedi bireyin günlük yaşam aktiviteleri önemli ölçüde etkilenir ve sürdürülebilmesi hemşirelik işlevlerinin önemli bir hedef olmalıdır. Hastalığın değişen bedenin ve bazı kaybolan fonksiyonlarına uygun şekilde yaşam şekli düzenlenmesi, korku ve belirsizlik duygularından kurtulmasına yönelik desteklenmesi önemlidir. Ancak taburculuk sonrasında hasta ve hasta bakımı vericiler ciddi güçlüklerle karşılaşmaktadırlar.

Yapılan toplum taramalarında inmeli hastalara bakım verenler çoğunlukla hasta ile birlikte yaşamaktadır ve hastanın eşi veya akrabalarıdır. Diğer çalışmalarda ise günlük yaşamda ciddi kayıplarla seyreden benzer hastalık guruplarında (Alzheimer gibi) ise hastanın üçte ikisinin evde aile üyeleri tarafından bakıldığını göstermiştir ve bu verilen bakım hastalığın evresine göre toplam bakımı ihtiyacının %43 ila %80’ini oluşturmaktadır.