Tarihçemiz

Vehbi Koç Vakfı, Türkiye’de hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesine destek sağlamak amacı ile 1974 yılında özel bir “Hemşirelik Fonu” oluşturdu. Fonun oluşturulmasındaki en önemli amaç, hemşirelik mesleğinin gerektirdiği etik değerler, bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip hemşirelerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktı.

Bu Fonun etkin olarak kullanılabilmesini sağlamak amacı ile Sayın Semahat Arsel’in başkanlığında, Türk Hemşireler Derneği temsilcileri, Hemşirelik Yüksekokullarının Müdürleri ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir “Hemşirelik Komitesi” kuruldu. Komite tarafından, ülkemizdeki birçok hemşirelik okuluna eğitim materyali ve kaynak kitap desteği sağlandı. Öğrencilere ve eğitimci hemşirelere burs verildi ve birçok bilimsel aktiviteye destek sağlandı.

1979 yılında, Vehbi Koç Vakfı, Amiral Bristol Hastanesi ve Houston – Methodist Hastanesi işbirliği ile İstanbul’da ilk kez “Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu” yapıldı. Zaman içerisinde hem eğitimcilerden hem de hemşirelerden gelen eğitim taleplerini karşılamak üzere 1992 yılında, Amerikan Hastanesi bünyesinde Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) kuruldu.

Vehbi Koç Vakfı, Amiral Bristol Hastanesi ve Houston-Methodist Hastanesi tarafından Sağlık Bakanlığı ile işbirliği kapsamında 1990 yılından itibaren yürütülmekte olan “Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu” ve “Temel Yaşam Desteği Kursu”na ilave olarak SANERC’te 1994 yılında “Acil Bakım Hemşireliği Kursu”, 1997 yılında “Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu” başlatıldı. Ayrıca, klinik alanda hemşirelerin gereksinim duydukları alanlarda çok sayıda kısa süreli eğitim programı ve sempozyum düzenlendi. Bu programlarda başarılı olan hemşirelere burs verilerek yurtdışına gönderildi ve deneyimlerini geliştirmeleri sağlandı. Sekiz hemşirelik alanında hemşirelik el kitapları yayınlandı.

2003 yılında Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı oluşturuldu ve hemşire araştırmacılara fon verilmeye başlandı. Bu programdan 2022 yılına kadar 68 projeye destek verildi.

SANERC, 2004 yılında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’na bağlandı, büyüyen eğitimci kadrosu ile birlikte eğitim faaliyetlerinde artma sağlandı. Aynı yıl, SANERC süreli yayın organı olan “Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi” yayınlanmaya başladı.

SANERC, 2010 yılında Amerikan Hemşireler Birliği’nin bir alt kuruluşu olan ve amacı eğitim merkezlerinin akreditasyonu yolu ile hemşirelikte ve sağlık bakımında mükemmelliği sağlamak olan Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi (The American Nurses Credentialing Center – ANCC) tarafından akredite oldu ve 2015 ve 2018 yılarında bu akreditasyon belgesi yenilendi.

SANERC Türkiye’de ve yakın bölgede mezuniyet sonrası hemşirelikte sürekli eğitim programları veren ve uluslararası ANCC akreditasyonu olan tek merkezdir. 2018’de 25. kuruluş yılını kutlayan SANERC, ‘’SANERC: Hemşireliğe Adanan 25 Yıl’’ isimli kitabını online ortamda okuyucuya sundu. Şimdiye kadar 10.000’in üzerinde hemşire eğitim almış olup; bir çok kısa süreli kursun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı onaylı kurslardan “Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği” ile “Yoğun Bakım Hemşireliği” kursları da yürütülmektedir.