ÖZET

Bu çalışma Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde kanser tanısı konmuş ve yatarak tedavi gören ya da kemoterapi uygulanan hastalara bakım vermekte olan 80 hemşireden 50’si örnekleme alınarak gerçekleştirilecektir hemşireler mevcut çalışma düzenleri içinde hastaların kendilerine yönelttikleri soruları ve duygularını bilgisayar ortamında kaydederek hastaların psikolojik bakım konusunda danışmanlık alacaklardır. Danışmanlık psikiyatri hemşireleri tarafından elektronik yolla yapılacaktır 6 aylık danışmanlık sonucunda hemşirelerin görüşme süreçleri analiz edilecek 1. Düzey psikolojik bakım seviyesinde (bilgi verme, görüşme, dinlenme ve empati becerisi, psikolojik gereksinimleri-duyguları tanımlayabilme, sunabilme, aktarılan problem hakkında bilgili olma) gelişim ölçülecektir.

Danışmanlık hizmeti için ortak dil, yöntem ve materyal oluşturulacak bu modüllerin ve modellerini etkinliği test edilecektir.