Temel Elektrokardiyografi Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, ritm bozukluğu olan hastalara doğru ve hızlı biçimde girişimde bulunulmasını sağlamak üzere sağlık profesyonellerine EKG’nin sistematik analizi ve aritmilerin tanı ve tedavisi ile ilgili temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.     

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Kalbin anatomi ve fizyolojisi, ileti sistemi, 12 derivasyonlu EKG kaydı ve yatak başı EKG monitorizasyonunu tanımlar.

EKG’deki elektriksel aktivite ve dalgaları yorumlar.

EKG’yi sistematik olarak analiz eder.

Temel kardiyak ritmleri ve yaşamı tehdit eden aritmileri tanır.

EKG’de pacemaker ritmini ve pacemaker işlev bozukluklarını tanır.

Kardiyak aritmilerin nedenlerini tanımlar.

Kardiyak aritmilerin tedavisinde kullanılan ilaçları, defibrilasyonu ve elektriksel kardiyoversiyonu açıklar.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 6 gün, 40 saattir. Eğitim programı teorik ve  EKG örneklerini içeren vaka çalışmaları ile beceri laboratuvarında maket üzerinde simülasyonlu uygulamadan oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 40 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak için lütfen web sayfamızdan SANERC idari asistanlarına veya program sorumlumuza ulaşınız.

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları ve alanında uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatımı

Soru – cevap ile aktif tartışma

Vaka çalışması: EKG örneklerinin analiz edilmesi

Vaka çalışması: Simulasyon

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak hazırlanır ve güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test, eğitim sürecinde üç test, sonunda da son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Yazılı sınavların ortalamasından (3 ara sınav ve bir final sınavı) en az 80 puan almaları,

Uygulamada başarılı olmaları,

Öldürücü aritmileri (sinüs arrest, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, ikinci derece AV blok, AV tam blok, asistoli)  tanımaları,

Bireysel çalışmaları tamamlamaları (ev ödevleri),

Teorik ve pratik eğitimin tamamına katılmaları gerekmektedir (Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir).

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir.

Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Başarı Belgesi, Koç Üniversitesi Rektörü, SANERC Müdürü ve Kurs Koordinatörü tarafından imzalanır.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan tüm sağlık profesyonelleri (hemşire, sağlık memuru, ebe, acil bakım teknikeri, fizyoterapist, hekim) ile birlikte sağlık alanında okuyan öğrenciler (hemşirelik okulu, tıp fakültesi, vb) katılabilir.

Kontenjan 25-30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri 

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.