Temel Elektrokardiyografi Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu programın amacı, ritm bozukluğu olan hastalara doğru ve hızlı biçimde girişimde bulunulmasını sağlamak üzere sağlık profesyonellerine EKG’nin sistematik analizi ve aritmilerin tanı ve tedavisi ile ilgili temel düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaktır.   

Eğitim Programının Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

Kalbin anatomi ve fizyolojisini bilir.

EKG’yi sistematik olarak analiz eder.

Sinüs ritmini tanır.

Aritmilerin (sinüs düğümü, AV kavşak, atriyum ve ventrikül kökenli aritmileri tanır.

Atriyoventriküler blokları) tanır.

Pacemaker ritmi ve işlev bozukluklarına yönelik ritmleri ayırd eder.

Aritmilerin nedenlerini sıralar.

Aritmilerin ve pacemaker işlev bozukluklarının tedavilerini sıralar.  

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 6 gün, 40 saattir. Eğitim programı teorik ve  EKG örneklerini içeren vaka çalışmalarından oluşur. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 40 ANCC kredisi verilir.

Eğitim programı hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen web sayfamızdan eğitim programı sorumlumuza ulaşınız!

Eğitimciler

Bu programda, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanları görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatımı

Soru – cevap ile aktif tartışma

EKG örneklerinin analiz edilmesi

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve ulusal/uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.  

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test, eğitim sürecinde üç test, sonunda da son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

  • Yazılı sınavların ortalamasında en az 80 puan almaları,
  • Uygulamada başarılı olmaları,
  • Öldürücü aritmileri (sinüs arrest, ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon, ikinci derece AV blok, AV tam blok, asistoli)  tanımaları,
  • Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Başarı kriterlerine uygun olarak eğitim programını tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan hemşire, sağlık memuru, ebe, acil bakım teknikeri, fizyoterapist, hekim gibi tüm sağlık profesyonelleri katılabilir.

Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Ücreti

Eğitim Bedeli KDV Dahil 800 TL’dir.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  İstanbul dışından gelecek katılımcılarımız, yakın konaklama önerileri için  SANERC İdari Asistanı ile iletişime geçebilir.

Daha Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
 Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

e-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

 

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.