ÖZET

Amaç: Bu çalışma, kolorektal kanserden sağkalan bireylerde mindfulness temelli yoga ve

meditasyon uygulamalarının uyku sorunları, yorgunluk düzeyi ve yaşam kalitesine etkisinin

incelenmesi amacıyla planlanmıştır.

Yöntem: Çalışma pre-post test uygulamalı, deney kontrol grup karşılaştırmalı yarı deneysel

tasarımlı olup Ekim 2021-Aralık 2021tarihleri arasında toplam 90 hasta (45 kişi müdahele, 45

kişi kontrol grubu) oluşturmuştur. Çalışmada, hasta tanılama formu, Brief Fatigue Inventory

(BYI), Piper Fatigue Inventory (PFI), Quality of Life (EORTC QLQ C-30), Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) kullanıldı.

Bulgular: Çalışmada değerlendirilen BFI puanı uygulama öncesi müdahele grubunda 5.26±1.93 (0.67-10), kontrol grubunda 5.83±1.98 (2-9) iken uygulama sonrası müdahele grubunda 2.83±1.24 (0-5), kontrol grubunda 4.32±2.88 (0.33-8.34) olarak bulunmuştur. PFI puanı, uygulama öncesi müdahele grubunda 4.02±1.91 (1.58-8.34), kontrol grubunda 3.55±2.64 (0.33-8.34) iken uygulama sonrası müdahele grubunda 2.6±1.82 (0-6,65), kontrol grubunda 7.22±1.59 (4-10) olarak bulunmuştur. EORTC QLQ C-30 (V-3.0) ölçüm sonuçlarında ise, uygulama öncesi müdahele grubunda 12.7±4.23 (4-20), kontrol grubunda 8.87±1.89 (6-14) iken uygulama sonrası müdahele grubunda 9.4±2.08 (6-14), kontrol grubunda 7.22±1.59 (4-10) olarak bulunmuştur.

Sonuçlar: Bulgularımız, 12 haftalık kanser yogası ve mindfullnes temelli meditasyon uygulamasının kolorektal kanserli hastaların yaşadıkları uyku sorunları, yorgunluk ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen subjektif durumları hafifletmede etkili olabileceğini göstermektedir. Gelecekteki araştırmalar ile yoga ve meditasyon terapisinin farklı kanser grupları üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda araştırma yapmaları ve daha fazla sayıda kolorektal kanserli hastalar üzerinde yapılan çalışmaların artması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser Yogası, Farkındalık Temelli Meditasyon, Yorgunluk, Uyku Kalitesi,

Yaşam Kalitesi, Kolorektal Kanser