ÖZET

Böbrek transplantasyonu diyalize göre daha kaliteli bir yaşam sunduğu için Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalar tarafından daha çok tercih edilen bir tedavi şeklidir. Ancak, böbrek transplantasyonu olan hastalar cerrahi sonrası belirsizlik, rejeksiyon korkusu, enfeksiyon ve istenmeyen yan etkiler oluşturabilen kompleks ilaç tedavi rejimine uyum sağlamak gibi bir çok yeni değişikliklerle yüz yüze gelmektedir. Hemşireler yaşam kalitesinin artırılması için danışmanlık hizmetleri yapmak ve tavsiyelerde bulunmak için mükemmel bir pozisyona sahiptir. Bu projenin amacı ile böbrek transplantasyonu olan hastaların hastalığa uyumu ve rehabilitasyonun sağlamak için hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Transplantasyon ünitesinde hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi çalışmaları hazırlık ve bilgilendirme, hemşire eğitimi, bakım protokollerinin oluşturulması, kayıt formları oluşturulması, hasta eğitimi uygulama, hastalığın psikososyal yönlerine ve diyet protokolüne ilişkin yapılan çalışmalar olmak üzere yedi aşamada gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında hazırlanan ve uygulamaya konulan protokol ve veri kayıt formları ile böbrek transplantasyonu olan hastaların transplantasyon ile oluşan problemlerle baş edebilmeleri için hemşirelik bakımı içeriği gözden geçirilmiş ve bazı prosedürler değiştirilmiştir. Hemşirelere yeni uygulamaya konulan formlar, yapılan değişiklerle eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Çünkü hemşirelik bakım ve eğitiminin temel amacı, böbrek transplantasyonu olan hastaların kısa sürede problemsiz normale yakın bir yaşama dönmelerini sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Anahtar Sözcükler: Böbrek Transplantasyonu, Hemşirelik Bakımı