ÖZET

Ülkemizde anne ölümlerinin %54’ü postpartum dönemde ve özellikle ilk hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Diğer bölgelerle karşılaştırıldığında, Erzurum’un da içinde yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu anne ölümlerinin en yüksek olduğu bölgedir. Doğum sonrası erken taburcu edilen annelerin paspartum ilk günlerde ebe tarafından ziyaret edilip takibi alınmasının anne sağlığına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Önerilen projede hedef, hastanede yapılan doğumlar sonrası taburcu edilen annelerin ilk 72 saat içerisinde eve ebeler tarafından ziyaret edilmelerini sağlamak üzere doğum hastanesi ve sağlık ocakları arasında etkin iletişimi sağlamak, taburculuk sırasında anneyi bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Böylece anne ve yenidoğanın sunulan sağlık hizmetlerinden daha erken yararlanmaları sağlanacaktır.

Kontrol gruplu öntest-sontest deneme modelinde yürütülecek çalışmada birbirini tamamlayan iki temel girişim planlanmıştır. İlki erken taburcu edilen anneleri hastanede broşürler ve anons sistemi ile ilgili bilgilendirip sağlık ocaklarına yönlendirmektir. Diğer girişim, yapılan doğumları her gün sağlık ocağındaki ebelere faxla bildirmektir. Aşağıdaki 4 hipotez ile bu girişimlerinin etkinliği sınanacaktır;

1) Girişimin yapıldığını sağlık ocağı bölgesindeki anneler kontrol grubu sağlık ocağındaki annelere göre ebeleri tarafından daha erken izleyeceklerdir.

2) Girişimin yapıldığı sağlık ocağı bölgesindeki bebeklerin FKÜ tarama testleri kontrol grubu sağlık ocağındaki bebeklerle kıyaslandığında daha erken alınacaktır.

3) Girişimin yapıldığını sağlık ocağı bölgesindeki bebekler arasında yalnızca anne sütü ile beslenen bebeklerin oranı kontrol grubu sağlık ocağındaki bebeklerle kıyaslandığında daha yüksek olacaktır.

4) Girişimin yapıldığını sağlık ocağı bölgesinde doğum sonrası çiftlerin etkin kontrasepsiyon kullanma oranı kontrol grubu sağlık ocağındaki çiftlerle kıyaslandığında daha yüksek olacaktır.