Kitaplarımız

Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu tarafından ilk olarak 1979 yılında hemşireler için kaynak kitap oluşturmak üzere kitap basım faaliyetleri başlatılmıştır. Bu amaca yönelik olarak İngilizceden Türkçeye çevirisi yapılan Hemşireliğin Temel İlkeleri (1979) ve Hemşirelik Teknikleri El Kitabı ile Hemşirelikte Ana Psikiyatrik Kavramlar (1981) isimli üç kitap hemşirelerin ve öğrenci hemşirelerin kullanımına sunulmuştur. Türkçe kitap olarak ise ilk defa 1989 yılında İç Hastalıkları Hemşireliği kitabı yayınlanmıştır.

1992 yılında SANERC’in kurulması ile kitap basım faaliyetleri SANERC tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 1995-1998 yılları arasında klinisyen ve öğrenci hemşireler için sekiz temel hemşirelik alanına yönelik el kitapları ve 2002 yılında Elektrokardiyografi: EKG Analizi, Aritmilerin Tanı ve Tedavisi kitabı yayınlanmıştır. El kitaplarından Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı (2012) ile Hemşirelik Hizmetleri Yönetim El Kitabı (2016) yenilenerek Koç Üniversitesi Yayınları adı altında basılmıştır.

Türkiye’de hemşirelik tarihine ışık tutmak üzere Vehbi Koç Vakfı tarafından 2012 yılında Amiral Bristol Hemşirelik Okulu ve 2014 yılında Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi isimli tarih kitapları yayınlanmıştır.

Satışta olan kitaplarımıza ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz:

Tel: 0212 311 26 40

E-posta: sanerc@ku.edu.tr

Hemşirelik Hizmetleri Yönetim El Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 2016/Koç Üniversitesi Yayınları
Editör Prof. Dr. Gülten UYER

Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN

Fiyat 80 TL (KDV dahil)
Detay Hemşirelik mesleğinde, hemşirelik eğitiminde kaydedilen gelişmelerin; öğrencilere kazandırılması hedeflenen davranışların ve niteliği giderek artan bilimsel etkinliklerde paylaşılan bilgilerin ülke genelinde insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hasta insanın sağlığını tekrar kazanmasında eyleme geçirilmesi ancak hemşireliğin iyi yönetilmesi ile olasıdır. Bu nedenle yönetimin bilimsel boyutlarıyla hemşireler tarafından bilinmesi zorunludur. Bu bilinçle 1993 yılında yönetim bilimini hemşirelik hizmetleriyle ilişkilendirmek amacıyla basılan Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı’nda, hemşirelikte ilk kez yönetimin süreç olarak ele alınması, hemşirelik hizmetleri felsefesi, standartları, sorun çözme süreci, iletişim, çatışmaların yönetimi, personel sayısının hesaplanması, personelin seçimi ve işe yerleştirilmesi ve değişim süreci gibi kavram ve konulara yer verilmiştir. Aynı yıllarda bu kavramlar hemşirelikte yönetim ders programında da yer almıştır. Konu ile ilgili gelişmeler ışığında güncellenen bu kitap ise yukarıda anılan bilinçle yetişmiş, çeşitli üniversitelerde bu dersi veren öğretim elemanlarının, kavramları bilimsel yönden daha ileriye taşıyan titiz çalışmalarının ve SANERC’in desteğinin bir ürünüdür. Bu kitap, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı adını taşımakla birlikte, sağlık kurumlarında çalışan yöneticilerin ve sağlık ekibini oluşturan sağlık çalışanlarının ekip içinde uyumlu çalışmalarını sağlama ve daha iyi hizmet vermede yararlanabileceği bilgileri kapsamaktadır.

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 2016/Koç Üniversitesi Yayınları
Editör Prof. Dr. Anahit COŞKUN
Fiyat 80 TL (KDV dahil)
Detay Dünyada gelişmişlik düzeyinin belirleyen göstergelerden biri kadın sağlığı ve kadının toplumdaki konumudur. Bir başka bakış açısıyla kadın üreme sağlığı, çocuğun ve gelecek kuşakların sağlığını belirleyen önemli ölçütlerden biridir. Sağlıklı kuşaklar, kadının sağlığını ve toplumsal konumunu geliştirerek elde edilebilir. Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelerin yansımaları kadın ve üreme sağlığı alanında da olmuştur. Birçok yeni teknolojik olanaklar kadın, fetüs ve yenidoğanın hizmetine sunulmuştur. Bu bağlamda güncel bilgi ve teknolojiyi hemşirelik bilgi ve becerisiyle buluşturmak ve bundan hizmet alan kadının yararlanmasını sağlamak gerekir. Bu nedenle hemşirelerin mezuniyet öncesi ve sonrası süreli eğitim programlarının güncellenmesi, mesleki kitap, dergi vb. kaynakların nitelik ve niceliğinin arttırılması önem taşımaktadır. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, kullanıcı isteği ve gereksinimi doğrultusunda SANERC tarafından güncellenen yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanmış bir kitap özelliği taşımaktadır.

Temel Elektrokardiyografi Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 2022/ Vehbi Koç Vakfı SANERC
Editör Prof. Dr. Anahit COŞKUN
Fiyat 80 TL (KDV dahil)
Detay

Savaşlardan Modern Hastanelere Türkiye’de Hemşirelik Tarihi (Satış Dışı)

Baskı Yılı/Yayınevi 2014/Koç Üniversitesi Yayınları
Editör Prof. Dr. Nuran YILDIRIM
Detay Türkiye’de Hemşirelik tarihi savaşlarla şekillenmiştir. Balkan Savaşlarında yaralı askerlerin iyi bakılamaması nedeniyle kaybedilmesi, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni (Kızılay) kurslar açıp hemşire yetiştirmeye sevk etmiştir. 1914 yılında açılan hasta bakım kursları devam ederken Birinci Dünya Savaşı başlamış, sonraki yıl Çanakkale’den İstanbul’a gönderilen yaralıların yaraları, hastaneler koşan gönüllü kadınlar tarafından sarılmıştır. Kadınlar, yara temizlemeyi, kanı durdurmayı, pansuman yapmayı öğrenmişlerdir ve hastanelerde çalışmaya başlamışlardır. Bu aynı zamanda sosyal olarak da bir değişimi başlatmıştır. Bu kitap, hemşirelik mesleğinin gelişimine geniş bir açıdan baktıktan sonra Türk Hemşirelik Tarihi’ne odaklanmıştır. Hemşirelik tarihimizle ilgili literatürde yer almayan ilginç konuları içermesi, geniş bir arşiv çalışması sayesinde mümkün olmuştur. Yüzlerce Türk Kızılayı Arşivi belgeleri ilk kez bu eserde kullanılmıştır.

Amiral Biristol Hemşirelik Okulu (Satış Dışı)

Baskı Yılı/Yayınevi 2012/Yapı Kredi Yayınları
Editör Gülsevim ÇEVİKER
Detay “Amiral Bristol Hemşirelik Okulu… Nişantaşı’nda Amerikan Hastanesi’nin hemen bitişiğinde bulunan binanın camlarından dışarıya bakıldığında, İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakası arasından akan Boğaz, masmavi Marmara Denizi’nden her zaman gölgeli Karadeniz’e kadar uzanıyor. Üzerinde binlerce deniz köpüğü renkli beyaz martıların uçuştuğu; kargaların ağızlarında taşıdıkları cevizleri damına düşürerek kırmayı başardığı; bahçesinde liseli genç kızların çığlık çığlığa oyunlar oynadıkları; organ chart’ları, serum askıları, tıbbi aletler, makineler, mankenlerle dolu derslikleri tebeşir tozu, kurşunkalem, silgi, kitap ve defter kokan; ama aslında kendisi hep deniz kokan, yatakhaneleri kirli çamaşırla dolup taşan, ama aslında kendisi hep çamaşır suyu kokan, ışıkları erkenden sönen, ama dolunayda camları hep ışıl ışıl yanan, cıvıl cıvıl bir doğa harikası, emsali olmayan ve artık asla olmayacak olan bir tablo gibi, sevgili okulumuz, içimizdeki ışık, bizim yuvamız…” Yazar Gülsevim Çeviker’in bu önsözü ile başlayan kitap, Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nun 79 yıllık tarihine (1920 – 1999) ışık tutmaktadır. Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’ndan mezun olup daha sonrasında okulun uzun yıllar müdürlüğünü yapan Çeviker, bu alandaki deneyimlerini ve Türkiye’de hemşireliğin ve hemşirelik eğitiminin durumunu kapsamlı bir şekilde ele almıştır.

Hemşirelik Esasları El Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 1997/Vehbi Koç Vakfı Yayınları
Editör Meliha Atalay
Detay Vehbi Koç Vakfı, Hemşirelik Komisyonu’nca, hem alanda çalışan hemşirelerin hem de hemşire öğrencilerin yararlanabileceği, hemşireliğin değişik konu alanlarında yazılması öngörülen el kitaplarından olan “Hemşirelik Esasları” kitabı, altı konu başlığı ve alt başlıklardan oluşmaktadır. Kitapta yer alan konular farklı Hemşirelik Yüksekokullarında ve liselerinde çalışan “Hemşireliğin Temel İlke ve Uygulamaları” derslerini veren öğretim elemanlarınca yazılmıştır. Kitabın ana amacı, hemşirelere çalışmaları sırasında rehberlik etmesidir. Bu nedenlebir “El Kitabı” olan kitabın, hemşirelik eğitiminde temel kaynak kitap olma yerine, bir destekleyici araç olarak görülmesi daha uygundur. Kitapta hem temel kavramlara hem de yatakbaşı hasta bakımı ve yöntemlerine eşit ağırlık verilmiştir.

Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 1998/Vehbi Koç Vakfı Yayınları
Editör İnci Erefe
Detay Günümüzde sağlık hizmetlerinde başarıya ulaşmak için toplumun korunmasının önemi anlaşılmış olduğu kadar, bu korumanın ve bakımın aile bazında ve toplum içinde sağlanmasının en etkili ve ekonomik yaklaşım olduğu kabul edilmektedir. Toplum içinde, her yaş grubundan bireylerin oluşturduğu aile ortamında, okul ve endüstri gibi özel topluluklarda, dispanserler gibi özgün sağlık sorunları ile savaşılan ortamlarda sağlık sisteminin ağırlıklı temsilcileri olarak Halk Sağlığı Hemşireleri görev alırlar.
Halk sağlığı hemşiresinin insanlarla ilişkisi, sağlamların sağlığını sürdürmesi, olabilecek risklerin önlenmesi, hastalıkların en erken aşamada yakalanıp iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu, çabalarını içeren bir hizmet örüntüsünü gerektirir. Hemşire, sağlığını korumak ve geliştirmekle yükümlü olduğu birey, aile ve gruplara bakım hizmeti sunarken büyük ölçüde yalnızdır, sağlık ekibinin desteğinden yararlanması sınırlı olabilir. Diğer bir bakışla, bağımsız hemşirelik fonksiyonlarının daha özgürce yürürlüğe koyma şansı vardır. Özel risk gruplarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak hizmet sunduğu birey, aile gruplarının sağlık bakımını planlamak, yürütmek ve sonuçlarını değerlendirmek durumundadır. Halk Sağlığı Hemşireliği konusunda uzmanlaşmış öğretim üyelerimizden oluşan değerli bir yazım ekibince hazırlanan bu kitap, Temel Sağlık Hizmetleri alanında görev alan hemşirelerimizin yetkinlik içinde işlev görmelerini destekleyecek biçimde kaleme alınmıştır.

İç Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 1998/Vehbi Koç Vakfı Yayınları
Editör Nuran Akdemir
Detay Hemşirelik eğitim ve uygulamaları geleneksel bakım modeli yerine, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılmakta ve sadece hastane sınırları içinde kalmayıp, insanın bulunduğu her ortamda sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik çalışmaları ve uygulamaları kapsamaktadır. Kitap bu anlayışla hazırlanmış, insan sağlığı, iç hastalıkları ve uygulamalarına yer vermiştir.
Ayrıca, bu çalışmada hastalıkların acil durumları ele alınmış ve gerekli önlemlerin alınması, komplikasyonların önlenmesi için uygun hemşirelik girişimleri anlatılmıştır. İç hastalıklarında yer alan ve sık rastlanan hastalıkların hemşirelik bakımını yönlendirecek hemşirelik tanıları ile ilgili gerekli hemşirelik girişimleri hastalıkların sonunda anlatılmıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 1998/Vehbi Koç Vakfı Yayınları
Editör Zeynep Conk
Detay Bu kitap, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinde çalışan hemşirelere ve öğrencilere uygulamaları esnasında bilgilerini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle kolay ve çabuk kullanılabilecek bilgilere ağırlık verilmiştir. Kitabın birinci bölümünde, değişik yaş gruplarının gelişimseldeğişikliklerinin anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla pediatrik yaşlarda tanılama, pediatrik yaşlarda kalori gereksinimi ve hastaneye kabulde tanılama hakkında bilgi verilmiştir. Kitabın ikinci bölümünde, çocuk sağlığı ve hastalıklarında sık karşılaşılan hastalık ve bozukluklarla ilgili klinik bulgular, tanı ve tedavi yöntemleri, korunma, hemşirelik tanıları ve girişimleri ele alınmıştır. Kitabın okunmasında kolaylık sağlamak için bu bölümde hastalıklar alfabetik sıra ile verilmiştir. Sağlık bakım sistemi içinde, ailesi tarafından sağlık kurumuna getirilen tek grup, çocuklardır. Bu açısan hemşireler ve öğrenciler hem sağlığa hem de hastalık haline yönelik bilgileri aile ile paylaşma şansına sahiptir. Bu kitabın her sayfasında yer alan, bebek ve çocuk bakımında önemli olan temel hemşirelik bilgilerinin bireysel bakıma aktarılacağını umuyoruz.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı

Baskı Yılı/Yayınevi 1998/Vehbi Koç Vakfı Yayınları
Editör Güler Aksoy
Detay Cerrahi yöntemler yarım yüzyıl öncesine değin, hastalıkların tedavisinde kolayca benimsenen bir yöntem olmamasına karşın, günümüzde sağlığın sürdürülmesi ya da yeniden kazanılması, yaşam süresinin uzatılması ve kalitesinin yükseltilmesi, organ fonksiyonlarının üst düzeye çıkarılması, daha da önemlisi hastalar açısından iyileşmenin birincil ölçütü olan ağrının giderilmesinde artık yaygın bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası kusursuz, bilgili, becerili ve güvenilir bir bakım sergilenmesinin, cerrahi el becerisi kadar öncemli olduğu ve girişimin başarısına katkıda bulunduğu artık benimsenen bir gerçektir. Günümüzde cerrahi hemşirelerin çağın hızlı gelişimine paralel bakım girişimlerini gerçekleştirmeleri, yeni bilgi ve teknolojik olanakların hastanın bakımına yansıtılması ve becerili bir biçimde uygulanması ile olasıdır. Kitabımız bu anlayış içinde, ekip yaklaşımını benimseyerek, bilimsel gelişmeler ve ülke gereksinimleri doğrultusunda, alanda görev üstlenen cerrahi hemşirelerine temel bir kaynak oluşturmak, yönlendirmek ve uygulamalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.