ÖZET

Problem: Sağlıklı çalışma ortamı (SÇO) oluşturabilmek için öncelikle SÇO standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemiz için hemşire çalışma ortamının özelliklerini tanımlayan bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın, hemşirelerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve hastaların kaliteli bakım alması için bir kilometre taşı olacağı düşünülmektedir.

Amaç: Bu projenin amacı, hemşirelere sağlıklı çalışma ortamının sağlanmasında yapılacak düzenlemelere yön verecek ülkemize özgü “hemşireler için sağlıklı çalışma ortamı standartlarının”  geliştirilmesidir.

Yöntem: Hemşireler için SÇO standartlarının geliştirilmesinde kullanılacak olan Delphi tekniğinin aşamaları  şunlardır: Delphi Öncesi Aşama: Akademisyenler, yönetici hemşireler ve hemşirelerden oluşan bir panelist grubuna birer davet mektubu gönderilecektir.  1. Delphi Turu: Olumlu yanıt veren panelistlere gönderilecek Delphi anketinde bir  açık uçlu soru yer alacaktır: “Hemşirelerin sağlığı ve güvenliği için gerekli düzenlemeleri yapan,  onların motivasyonunu ve verimliliğini artıran, performansını geliştiren ve kaliteli sağlık bakımını destekleyen  bir hastane ortamının sahip olması gereken özellikleri nelerdir?” Geri dönüş olan anketler içerik analizi ile değerlendirilecektir.

  1. Delphi Turu: İçerik analizi sonrasında SÇO standartları, ana ve alt kategoriler halinde düzenlenerek ikinci Delphi anketi hazırlanacak ve panelistlere gönderilecektir.
  2. Delphi Turu: Bir önceki turda elde edilen sonuçlara göre hazırlanan tablolar eklenerek Delphi anketi üçüncü tur için panelistlere tekrar gönderilecektir.

Örneklem: Panelistlerin seçiminde amaçlı örnekleme ve kartopu yöntemi kullanılacaktır. Yönetici Hemşireler Derneği’ne (YÖHED) üye olan yönetici hemşireler arasından  devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde çalışanlar ve bunların önerisi ile mesleğinde en az beş yıl deneyimli ve en az lisans mezunu hemşireler seçilecektir. Uzmanlık alanı hemşirelikte yönetim olan YÖHED’e üye akademisyenler ve onların önereceği aynı özelliklere sahip akademisyenler de örnekleme alınacaktır. Katılımcı sayısının  her gruptan 30-35 panelist olmak üzere yaklaşık 100 kişi olması planlanmıştır. Projenin amacı ve panelistlerden beklentilerin açıklandığı davet mektubuna olumlu yanıt veren katılımcılarla çalışma sürdürülecektir.

Verilerin Değerlendirilmesi: Delphi Tekniği ile toplanan verilerin analizinde; medyan, birinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve genişlik  ölçüleri, ölçekteki her bir maddeye yönelik görüş birliğinin sağlanıp sağlanmadığını ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. Çeyrekler arası genişliği 1.2’den az olan maddelerde uzlaşmanın sağlandığı kabul edilmektedir. Bu çalışmada da, birinci çeyrek ile üçüncü çeyrek arasındaki fark, uzlaşmanın sağlanıp sağlanmadığının ölçüsü olarak kullanılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Hemşire, çalışma ortamı, standartlar.