Sertifikalı Programlar

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Diyabet Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Bu sertifikalı eğitim programı, diyabet hakkında halk farkındalığı yaratacak ve diyabeti olan bireylerin tanı, eğitim, tedavi, bakım, takip ve yönlendirmesini gerçekleştirerek sağlıklı bireyleri diyabetten koruyacak yetkin hemşireler yetiştirmeyi amaçlar. Program aynı zamanda diyabeti olan bireyler, aileleri ve çevrelerindeki bireyler ile meslektaşlarına hastalığın yönetimi konusunda eğitim verir ve danışmanlık yapar.

Stoma ve Yara Bakımı Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Bu eğitim programının amacı, fekal ve/veya üriner diversiyon açılan, fistül, drenaj tüpü, beslenme tüpü bulunan, kronik yarası olan bireylerin bakımından sorumlu, yeterli, bilgi, beceri ve tutuma sahip hemşireler yetiştirmektedir.

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

Bu sertifikalı eğitim prgoramının amacı, koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan; hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran; sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen; sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içinde takım çalışması yapabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek mesleki yetkinliğe sahip, kritik düşünme, karar verme, sorun çözme ve liderlik becerileri gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmektir.