Cinsel Sağlığı Değerlendirme Kursu

Eğitim programının Amacı

Bu kursun amacı; hemşirelerin bakım verdikleri bireylerin/hastaların cinsellikle ilgili bilgi ve danışmanlık gereksinimlerini sistematik bir şekilde değerlendirebilmek ve uygun girişimde bulunabilmek için bilgi-becerilerini geliştirmelerine ve bireylerin/hastaların bütüncül ve kaliteli bakım almasına katkıda bulunmaktır.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:
• Hasta cinselliğini ele almaya temel oluşturan evrensel cinsel değer ve hakları sıralar.
• Cinsel sağlığı etkileyen faktörleri açıklar.
• Bakım verdiği hastada cinsellikle ilgili iletişimi başlatır.
• Hastalarıyla cinsel konularda konuşurken duygusal rahatlık düzeyi artar.
• Temel ilkelere uygun olarak cinsel öykü alır.
• Hasta cinselliğini ele almaya temel oluşturan modelleri açıklar.
• PLISSIT Modelinin ilk üç basamağını kapsayacak şekilde cinsel değerlendirme ve eğitim yapar.
• Cinselliği değerlendirme becerisini sürekli geliştirmek için geleceğe yönelik bireysel mesleki amaçlar geliştirir.

Eğitim Programının Süresi

Eğitim programının toplan süresi 3 gün, 21 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 21 ANCC kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili bilgi almak isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Eğitimciler

Bu programda, cinsel sağlık ile ilgili klinik ve akademik çalışmaları olan öğretim elemanları ve alanında uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim yöntemleri

• Sözlü anlatım- slayt sunumları
• Soru- cevap
• Grup çalışması
• Vaka tartışması
• Demonstrasyon
• Beyin fırtınası
• Rol oynama

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Tüm eğitim dokümanları eğitimin başladığı gün katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitimin başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 almaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine uygun kursu tamamlayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım Belgesinde kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa, hastanelerde, okullarda aktif sağlık ve eğitim hizmeti sunan (Okulda, Aile Sağlığı Merkezi, Huzur Evleri, Hastane gibi) hemşireler katılabilir.

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim Programı Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Yol tarifiniz ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)
Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü
Davutpaşa Caddesi, No: 4
34010 Topkapı, İstanbul
Tel: 0212 311 26 40 – 26 03
Faks: 0 212 311 26 30
e-posta: sanerc@ku.edu.tr

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;
Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.
Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.
Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.