JOURNAL OF EDUCATION AND RESEARCH IN NURSING (JERN)

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi olarak 2004 yılında yayınlamaya başladığımız (SANERC) Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD) bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergide hemşirelik ve sağlık bakım uygulama, eğitim ve yönetimine ilişkin tüm alanlarda özgün araştırma, derleme makale ve olgu sunumları yayımlanmaktadır. 

Dergimiz artık Türkçe makaleleri kabul etmemekte olup yayın dili yalnızca İngilizcedir.

2017 yılından itibaren yılda dört kez yayınlanmaya başladığımız derginin hedef kitlesi uygulama alanında çalışan hemşireler ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile hemşirelik/sağlık alanındaki öğretim elemanları ve öğrencilerdir. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi; TUBİTAK ULAKBİM Tıp (2014), EBSCO (2016) ve CINAHL (2017) veri tabanları ile Türkiye Atıf Dizininde (2017) indekslenmektedir.

2017 yılından itibaren yılda dört kez yayınlanmaya başladığımız derginin hedef kitlesi uygulama alanında çalışan hemşireler ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile hemşirelik/sağlık alanındaki öğretim elemanları ve öğrencilerdir. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi; EBSCO (2017), CINAHL (2017), GALE (2010) ve TUBITAK ULAKBIM TR (2012)’de yer almakla birlikte; 2021 yılında DOAJ, 2022 yılında China National Knowledge Infrastructure (CNKI) indeksinde taranmaya başlanmıştır.

JERN’i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Dergiye ulaşmak için; https://jer-nursing.org/