Yönetici Hemşire Geliştirme Kursu

Eğitim Programının Amacı

Bu kursun amacı, farklı düzeyde yönetici hemşire rolünü üstlenen hemşirelerin, etkin hasta-hemşire-sistem çıktılarına ulaşmak için yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Eğitim Programının Hedefleri

Bu kursu başarı ile tamamlayan katılımcılar:

  • Hemşirelik hizmetlerinin etkin yönetilebilmesi için gerekli planlama, örgütleme,koordinasyon ve değerledirme aşamalarını uygular.
  • Etkin ekip çalışmasının önemini kavrar.
  • Çatışma yönetiminde kullanacağı uygun yöntemleri bilir.
  • Kritik düşünme ve problem çözme yöntemlerini tanımlar ve uygular.
  • Çalıştığı kurumda değişim gereksinimini saptayarak değişim yönetimini yapar.
  • Performans değerlendirmenin önemini ve etkin performans değerlendirme yöntemlerini bilir.
  • Kaliteli sağlık hizmetlerinde çıktı ölçümüne yönelik güncel yaklaşımları bilir.

Eğitim Programının Süresi

Programın toplam süresi 5 gün, 35 saattir. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 35 ANCC kredisi verilir. Program içeriği ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler, SANERC Kayıt Ofisi ile iletişime geçebilirler.

Egitimciler

Bu programda; yönetim, hemşirelik ve sağlık yönetimi konusunda uzman öğretim elemanları ve alanında uzman kişiler görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Sözlü anlatım- slayt sunumları

Soru – cevap

Beyin fırtınası

Video gösterimi

Grup çalışması

Rol oynama

Vaka çalışması

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve her yıl güncellenir. Eğitim dokümanları eğitim öncesinde ve başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında “ön test” ve sonunda “son test” yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için son testte en az 80 puan almaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmaları gerekir. Sadece özel durumlarda %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Başarı Belgesi” verilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. Başarı belgesinde; kurs süresi ve kursta yer alan konular detaylı olarak belirtilir. Kurs başarı kriterlerine uygun olarak kursu tamamlayamayan katılımcılara “Katılım Belgesi” verilir. Katılım Belgesinde, kurs süresi ve katılımcının katıdığı tüm konular detaylı olarak belirtilir.

Kimler Katılabilir?

Hemşirelikte lisans mezuniyet derecesine sahip ünite/departman yöneticisi posizyonunda bulunan hemşireler.

Eğitim Yeri ve Ulaşım

Eğitim programı, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.  Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen SANERC idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim Bilgileri

Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)

Koç Üniversitesi Sağlık Kampüsü

Davutpaşa Caddesi, No: 4

34010 Topkapı, İstanbul

Tel: 0212 311 26 40 – 26 01- 26 03

Faks: 0 212 311 26 30

E-posta: sanerc@ku.edu.tr

http://www.sanerc.ku.edu.tr

*Bu eğitim programı, ANCC Akreditasyon Standartları doğrultusunda yürütülür. Bu eğitim programında;

Görev alan eğitimciler ile ilgili menfaat çatışmasına yol açacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Herhangi sponsor desteği/bir ticari kuruluştan destek alınmamıştır.

Resmi olarak onaylanmış ürünler dışında, herhangi bir ürün kullanımı ile ilişkili bir eğitim faaliyeti yoktur.