ÖZET

Türkiye’de hemşirelik alanında ortak bir dil oluşturarak ulusal bütünlüğü sağlamak, hasta bakım kalitesini iyileştirmek ve hemşirelerin profesyonel özerkliğini, yetkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla resmi ve standart bir terminolojiye ihtiyaç vardır. Bu proje standart bir terminoloji olan Uluslararası Hemşirelik Uygulamaları Sınıflaması (ICNP®) terminolojisinin kültürel uyumu sağlanarak Türkiye’ye kazandırılması amacıyla yürütülmüştür. Proje kapsamında ICNP® terminolojisinin Türkçeye çevirisi ve kültürel adaptasyonu gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda, ICNP® Türkçe versiyonu, Türkiye’de hemşirelik alanında ortak bir dil oluşturmak üzere geçerli ve güvenilir bir terminoloji olarak kabul edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Uluslararası Hemşirelik Uygulamaları Sınıflaması, ICNP, hemşirelik, kültürel adaptasyon, terminoloji