Direktörün Mesajı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) ülkemizde hemşirelerin sürekli gelişimi için kurulmuş ve uluslararası akreditasyona sahip ilk eğitim ve araştırma merkezidir. SANERC; uygulamalarını değiştirmede ve iyileştirmede öncülük yapmak üzere klinik bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, araştırma projelerine destek almak, akademik çalışma ve klinik deneyimlerini paylaşmak isteyen hemşirelere entegrasyon sağlayan bir eğitim platformu oluşturur.
Sürekli eğitimde amacımız, sahip olduğumuz uluslararası ve ulusal standartları koruyarak ve yaratıcı eğitim modellerinden yararlanarak, alanında uzman eğitimcilerimizin sunduğu mükemmel teorik, laboratuvar ve klinik uygulama eğitimlerimiz ile daha çok sayıda hemşire ve sağlık çalışanına ulaşmak ve onların öğrenme deneyimlerini zenginleştirmektir.
Araştırmada amacımız, Türkiye’de hemşirelik araştırmalarına fon sağlamak üzere 2003 yılında başlattığımız “Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı” ile hemşirelik bakım, eğitim ve yönetim uygulamalarının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.
Diğer bir amacımız, Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu aracılığı ile 1979 yılında hemşirelik mesleğinin gelişimi için başlatılan kitap ve diğer yayın çalışmalarına günümüz ihtiyaçları doğrultusunda devam etmek ve 2004 yılında yayınlamaya başladığımız “Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi”ni uluslararası düzeyde kabul edilir bir dergi statüsüne ulaştırmaktır. Ayrıca, hemşirelik eğitim, uygulama ve yönetiminde yaşanmış iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin oluşturarak yaygınlaşmasına destek vermektir.
Hemşirelik bakımında fark yaratmak, mesleği ileriye taşımak ve toplumumuza fayda sağlamak için hep birlikte ilerlemek dileğiyle…
Yrd. Doç. Dr. Emine Türkmen
SANERC Direktörü