Direktörün Mesajı

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC) Sayın Semahat Arsel liderliğinde 21 Aralık 1992 yılında kurulan Türkiye’de hemşirelere mezuniyet sonrası eğitim veren ilk eğitim ve araştırma merkezidir. Merkezin amacı, hemşirelik bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirmek için hemşirelerin sürekli mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler, sertifikalı kurslar ve bilimsel etkinlikler düzenlemek; klinik araştırmaları yürütmek, desteklemek ve sonuçlarını izlemek; kanıt temelli bakım protokolleri, kılavuzları ve eğitim materyalleri geliştirmek; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Koç Üniversitesi SANERC YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma ” mevzuatı doğrultusunda yeniden yapılanarak, 17 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan esasların yürürlüğe girmesi ile Koç Üniversitesi  Rektörlüğü’ne bağlı bir merkez statüsü kazanmıştır. SANERC, 2010 yılından beri eğitim programlarını Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme Merkezi’nden (The American Nurses Credentialing Center-ANCC) aldığı akreditasyon belgesiyle uluslararası standartlarda yürütmektedir. SANERC Türkiye’de uluslararası akreditasyona sahip olan tek merkezdir. Ayrıca, SANERC Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje Destekleme Programı çerçevesinde, bilim üretmek için hemşireleri finansal olarak desteklemeye ve Journal of Education and Research in Nursing dergisini düzenli olarak yayınlayarak hemşirelerin gelişimine ve bilime katkı sağlamaya devam etmektedir.

SANERC, kurulduğu günden itaberen ulusal ve uluslararası düzeyde liderlik yaparak Türk halkının daha kaliteli bakım almasına katkı sağlamak ve hep daha iyisine ulaşmak için çalışmalarını durmaksızın sürdürmeye, yaşam boyu öğrenme ve eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde hemşirelerin mesleki gelişimlerini desteklemeye ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.

 SANERC Direktörü                                                                      

Doç. Dr. Pelin KARAÇAY