Direktörün Mesajı

SANERC, Sayın Semahat Arsel’in öncülüğünde 1992 yılında kurulmuştur. Amacı, hemşirelik mesleğinin gerektirdiği etik değerlere, bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip hemşirelerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Türkiye’de sağlık profesyonelleri için kurulan ilk mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma merkezidir. 2010 yılında American Nurses Credentialing Center (ANCC) tarafından akredite edilmiştir. Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi SANERC’de, ANCC akreditasyon standartlarına göre yürütülen sürekli eğitim programlarının yanı sıra, kanıta dayalı ve klinik uygulamaları geliştiren hemşirelik araştırmaları desteklenmekte, mesleki kitaplar ve “Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi” yayınlanmaktadır.

Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC) “YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezi Açma ” mevzuatı doğrultusunda yeniden yapılanarak, 17 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan esasların yürürlüğe girmesi ile Koç Üniversitesi  Rektörlüğüne bağlı bir merkez statüsü kazanmıştır.

Dileğimiz, Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC) te gerek mesleğe adımını atan genç hemşirelerin, gerekse alanda çalışmakta olan deneyimli hemşirelerin yenilenen ve değişen en son teknolojiye uygun, gereksinim duydukları konularda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayabilmek, kanıta dayalı çalışmalarına ivme kazandırabilmek için desteklemek, yenilikleri duyurabilmek, hemşirelik hizmetlerinin yapılandırılması için danışmanlık hizmeti  vermek, bilgi paylaşımı ile fark yaratmalarını sağlamaktır.

 

Prof. Dr. Ayşe Ferda Ocakçı