Doç. Dr. Pelin Karaçay

SANERC DİREKTÖRÜ

Doktora eğitimini 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında simülasyon konusunda tamamlamıştır. 2013 yılında doktora eğitimi sırasında The State University of New York University of Binghamton Decker Hemşirelik Okulunda exchange öğrenci olarak dersler almıştır. Türkiye’deki ilk “simülasyon eğitimci eğitimi programını” başlatmış ve bu kursu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)’de vermeye devam etmiştir. Hemşirelikte beceri öğretimi ve klinik öğretim en güçlü olduğu alanlar olup, simülasyon konusunda uzmanlaşmıştır. Simülasyonla ilgili ilk profesyonel deneyimi 2011 yılında Johns Hopkins Hemşirelik Okulu’nda olup, Amerika’daki ve İngiltere’deki birçok okulda simülasyon uygulamalarını görme, gözlemleme ve oradaki öğretim üyeleri ile çalışma fırsatı bulmuştur. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakülte’sinin simülasyon laboratuvarının kurulması, klinik senaryoların yazılması ve bu eğitim stratejisinin müfredata entegre edilmesinde aktif görev almıştır. Hemşirelik eğitimi ve simülasyona dayalı öğrenme ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları mevcuttur. Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde Dr. Öğretim üyesi ve 2004 yılından beri SANERC’te sağlık profesyonellerine mezuniyet sonrası verilen temel yaşam desteği, temel yaşam desteği eğitimci eğitimi, temel elektrokardiyografi, eğitim hemşiresi eğitimi, fiziksel değerlendirme ve acil hemşireliği gibi birçok kursta eğitimci, içerik uzmanı ve kurs koordinatörü olarak görev almıştır. Mesleklerarası eğitim ile ilgili eğitici eğitimleri almıştır, Koç Üniversitesi’nde bu eğitimlerin başlatılmasına öncülük etmiş ve Türkiye’de Mesleklerarası eğitim ile ilgili farkındalık yaratılması için SANERC bünyesinde ilk çalıştayı yapmıştır. Dr. Karaçay SANERC Yönetim Kurulu Başkanı, 2020-2022 yıllarında direktör yardımcısı ve 2021 yılından beri de SANERC dergisi Journal of Education and Research in Nursing (JERN)’te dergi müdürü ve 2022 Eylül tarihinden itibaren SANERC Direktörü görevine devam etmektedir.