Doç. Dr. Ayda Kebapçı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Koç Ünversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 2006 yılında lisans eğitimini tamamlayan Ayda Kebapcı, 2010 yılında yüksek lisans ve 2016 yılında ise doktora eğitimini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Amerikan Hastanesi Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Temmuz 2006- Ekim 2008 yılları arasında, Acil Servis’te Ekim 2008- Aralık 2010 yılları arasında çalışmıştır. Aralık 2010 yılından bu yana Koç Üniversitesi Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi’nde Öğretim Elemanı olarak görev yapmaktadır. Temel yaşam desteği, Temel yaşam desteği eğitici eğtimi, temel elektrokardiyografi, Klinik yol geliştirme konularında çok sayıda kursa katılmıştır. 2010 yılından bu yana Temel yaşam desteği, Temel yaşam desteği eğitici eğtimi, temel elektrokardiyografi ve Fiziksel Değerlendirme gibi birçok kursta eğitimci olarak görev almıştır. Dr. Ayda Kebapçı, son yıllardaki eğitim ve araştırmalarını yoğun bakım hemşireliği, cerrahi hemşireliği, yoğun bakım ünitesinde hasta sonuçlarının izlenmesi ve hasta bakımı, cerrahi klinikler ve yoğun bakım ünitelerinde hastaların tedavi ve bakımında kullanılmak üzere klinik yol / protokol geliştirme ve uygulama konularında yürütmektedir.