Prof. Dr. Gülcan Bağçivan

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Doktora eğitimini 2012 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hemşirelik Yüksek Okulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Onkoloji Hemşireliği alanında tamamlamıştır. Ayrıca, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Halk Sağlığı Lisansüstü programında Epidemiyoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015-2017 yılları arasında University of Alabama at Birmingham, Hemşirelik Fakültesi ve Palyatif Bakım Merkezinde  doktora sonrası araştırmacı olacak bulunmuş, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmüştür. Türk Onkoloji Hemşireleri Derneği ve Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneği kapsamında çalışma gruplarında aktif görevler almaktadır. Çalışma alanı Onkoloji Hemşireliği olup, araştırma, semptom yönetimi, palyatif bakım konularında uzmanlaşmıştır.  Bu alanlarda ulusal ve uluslararası işbirliği ile tamamladığı ve yürüttüğü çok sayıda araştırma ve projeleri vardır.Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC)’de “Temel Düzey Onkoloji Hemşireliği” kurşununun başlatılmasında kurs koordinatörü olarak öncü olmuş ve halen bu kursu açmaya devam etmektedir. SANERC bünyesinde açılan diğer kurslarda da kendi alanına özgü konularda ders vermektedir.Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde 2018 Ekim ayında öğretim üyesi olarak görev başlamış ve 2019 Eylül ayından bu yana Dekan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.